Hoe giftig is kwik?

Geschreven door Caroline Göttgens.

Op de lijst van toxische stoffen staat kwik op nummer twee. Plutonium, dat 1900 scoort is nummer 1. Kwik heeft, volgens de lijst met meest toxische stoffen van het Toxicity Centre van de Universiteit van Tenessee, een score van 1600 punten.

Op de lijst van toxische stoffen staat kwik op nummer twee. Plutonium, dat 1900 scoort is nummer 1. Kwik heeft een score van 1600 punten (volgens de lijst met meest toxische stoffen van het Toxicity Centre van de Universiteit van Tenessee). Volgens de World Health Organization zijn er dan ook geen veilige hoeveelheden kwik die je zou mogen binnenkrijgen.

Professor Jan Tytgat, toxicoloog aan de Universiteit van Leuven: “Er zijn drie vormen van kwik: metallisch kwik, zoals in oude thermometers, anorganisch kwik (zoutvorm) en organisch kwik (vnl. methylkwik).

Anorganisch kwik is de minst toxische vorm, wegens relatief slechte absorptie oraal, en weinig of niet via andere wegen, zoals de huid: hetgeen we opeten komt er via de stoelgang grotendeels weer uit.

Metallisch kwik is vloeibaar en vluchtig, en wordt goed opgenomen via de longen. Gevaarlijk, vandaar dat we vroeger kapotte thermometers moesten opruimen. Methylkwik kan goed opgenomen worden vanuit het maag-darmkanaal en dus ook vrij toxisch.”

Doordat het kwik zit ingekapseld in de andere metalen, zou het niet kunnen vrijkomen in de mond, is een veelgehoorde opvatting van artsen en tandartsen. Maar volgens vele onderzoeken komt het kwik wel degelijk vrij. Via kauwen, tandenknarsen, zure en warme dranken, waardoor kwikdampen worden ingeademd,via het speeksel,dat het kwik opneemt en via het tandwortelkanaal.
Hoe je erop reageert, is van persoon tot persoon verschillend. Klachten ontwikkelen zich meestal pas naar verloop van tijd: migraine, keelontstekingen, psychische klachten, misselijkheid, slechte adem en een aangetaste lever zijn maar een paar voorbeelden. En ja, er worden genoeg mensen oud mee, al komen er met de jaren allerlei klachten bij, zoals Alzheimer bijvoorbeeld, dat een leeftijdskwestie wordt genoemd maar wat mede misschien te relateren blijkt aan zware metalen die men bij Alzheimerpatiënten aantreft. Ook kanker, MS, ME, CVS, eczeem en diverse soorten allergieën worden ermee in verband gebracht. Het moet gezegd: gedurende ons leven staan we aan een heleboel stoffen bloot, die mogelijk kunnen leiden tot ziektes en kwalen. Jan Tytgat: “Je kunt, gezien de hoeveelheid chemicaliën waaraan mensen blootstaan, niet álles wijten aan kwik.”

Sinds januari 2008 is het gebruik van amalgaam door tandartsen in Noorwegen verboden, en in andere landen beperkt toegelaten.

De kritiek op het gebruik ervan heeft tot nu toe vooral betrekking op het milieu (het vrijkomen van kwik via crematoria, bijvoorbeeld), ondanks onderzoeken die de schadelijkheid van amalgaamvullingen aantonen. Prof. Jan Tytgat: “Ik zelf ken al deze onderzoeken naar kwikvergiftigingen niet. Ik sta er voor open dat het zou kunnen, en een allergische reactie is zeker mogelijk.

Momenteel lopen er echter wél een groot aantal onderzoeken naar de sterkte, structuur en toxiciteit van ver-vangende materialen voor vullingen (zoals composiet) waarbij ook gekeken wordt naar onder andere allergische reacties en zaken als carcinogeniteit (kankervorming). Ik ben zelf geen voorstander van amalgaamvullingen, al was het alleen al omdat het kwik ook in het milieu terecht komt.”
BRONNEN:
(1+2)What doctors don’t tell you –Lynne Mc Taggert ISBN

http://www.amalgaam.be (hier is ook uitgebreid
documentairemateriaal te vinden, waaronder ‘Poison in the Mouth’)

http://www.who.com
http://www.xs4all.nl/~stgvisie/symptomen2.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amalgaam
http://www.fourwinds10.com/siterun_data/
health/vaccinations/news.php?q=1220576820

Bron: The Planet Times

HET adres voor gezonde voeding (klik op NL).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: