Kokosolie en Alzheimer.

Alzheimer is een ziekte die de hersenen aantast. Het leidt onder andere tot dementie, geheugenverlies en taal- en spraakstoornissen. De ziekte treedt met name op onder 65-plussers. In Nederland zouden ongeveer 250.000 personen Alzheimer hebben.

Een officiële remedie bestaat er niet. Medicijnen (zogeheten acetylcholinesteraseremmers) werken niet of nauwelijks en zijn bovendien slechts symptoombestrijdend.

Recente ervaringen van mensen die getroffen zijn door Alzheimer zouden wel eens een nieuwe, niet eerder bekende werking van kokosolie kunnen ontsluieren. Zo blijkt uit getuigenverklaringen en persoonlijke testimonials dat lijders aan Alzheimer, bij wie het spraakvermogen volledig was weggevallen, slechts enkele uren na inname van een goede dosis kokosolie weer volledige zinnen konden uitspreken. Hoe kan dit, wat is de achterliggende werking en wat is er waar van deze verhalen?

Oorzaak Alzheimer

Een studie uit 2011 uit het European Journal of Internal Medicine (Nutrition and Alzheimer’s disease: The detrimental role of a high carbohydrate diet) onderzocht de relatie tussen koolhydraatrijke voedingspatronen en Alzheimer. De onderzoekers merkten op dat er een sterk verband blijkt te bestaan tussen insulineresistentie in de hersenen (het brein is niet meer gevoelig voor insuline, het stofje dat nodig is om glucose uit het bloed op te nemen in cellen) en ‘vroege Alzheimer’. Men noemt Alzheimer in dit opzicht dan ook wel het nieuwe ‘diabetes type 3′.

Andere observaties waren dat Alzheimer gepaard gaat met een disfunctie van mitochondria (dit zijn onderdelen in cellen die een belangrijke rol hebben in de energiehuishouding). Maar de belangrijkste conclusie van de onderzoekers focuste zich op het transport van cholesterol naar de hersenen. Het zou volgens de onderzoekers met name de rol van cholesterol in de hersenen zijn die het optreden van Alzheimer kan verklaren.

Cholesterol en hersenen

Hoewel de hersenen slechts ongeveer 2% van de totale lichaamsmassa bedragen, bevatten zij ook zo’n 25% van de totale hoeveelheid cholesterol in het lichaam. De stof cholesterol speelt belangrijke rollen in de hersenen waaronder als antioxidant, als elektrisch “isolatiemateriaal” en als structurele ondersteuner van cellen. Ook speelt cholesterol een rol bij neurotransmitters. Neurotransmitters zijn essentieel voor de onderlinge communicatie van zenuwcellen.

Een tekort aan cholesterol in de hersenen wordt door de wetenschappers niet alleen bij Alzheimer gezien, maar ook bij Parkinson en algemene dementie.

Laag-vet en hoog koolhydraathype sinds jaren ’60

Toen de huidige “vethypothese” (het idee dat je zo weinig mogelijk (verzadigd) vet en zoveel mogelijk koolhydraten zou moeten eten voor een goede gezondheid) in de jaren ’60 door ene Ancel Keys uit Amerika werd ingevoerd, groeide de consumptie van geraffineerde koolhydraten (brood, pasta’s, pizza, en producten ‘verrijkt’ met fructosestropen etc.) en fabrieksmatig vervaardigde oliën (margarine) en daalde de consumptie van voedingsmiddelen met gezonde vetten (boter, reuzel, varkensvet, kokosolie) en cholesterol (vlees, eieren). Samen met de fanatieke voorschrijving van cholesterolverlagende “medicijnen” zagen de onderzoekers, dat dit samenviel met een gelijke stijging van het aantal gevallen van Alzheimer.

De hogere inname van geraffineerde koolhydraatbronnen zoals pasta’s, brood, andere zetmeelrijke producten en producten met ene hoog gehalte aan fructosestropen zorgt overigens ook voor een hogere bloedsuikerstijging. Een chronisch hoge bloedsuikerspiegel kan leiden tot insulineresistentie en uiteindelijk diabetes type 2. Wanneer zich (te) veel glucose of andere suikers in de bloedbaan bevinden, reageren deze met de eiwitten in het bloed. Dit proces wordt vrij vertaald ‘versuikering’ genoemd. Maar producten met een hoog gehalte aan fructosestropen zijn zelfs een factor 10 beter in het versuikeren van deze bloedeiwitten.

De onderzoekers stellen dat juist deze versuikering wel eens zou kunnen leiden tot een tekort aan de zo nodige vetten en cholesterol voor het brein. Het feit dat uit studies blijkt dat mensen met diabetes type 2 een twee tot vijf keer zo hoge kans hebben om Alzheimer te ontwikkelen, ondersteunt deze theorie.

Ranzig vet leidt tot een ranzig brein

Een andere belangrijke oorzaak van Alzheimer is dat geoxideerde vetzuren deel gaan uitmaken van de samenstelling van onze lichaamscellen. Lichaamscellen bestaan voor een belangrijk deel uit vetzuren en andere vetachtige stoffen (waaronder ook cholesterol). Geoxideerde vetzuren zijn vetzuren die met zuurstof hebben gereageerd waardoor ongezonde samenstellingen ontstaan.

Met name meervoudig onverzadigde vetzuren zijn gevoelig voor oxidatie. Dit soort vetzuren vind je met name terug in vloeibare oliën zoals sojaolie, slaolie, wokolie, koolzaadolie, raapzaadolie etc.

In een onderzoek uit 1980 lieten onderzoekers bijvoorbeeld zien dat wanneer jonge ratten melk kregen met een hoog gehalte aan sojaolie, dit leidde tot directe opname in de hersencellen en dat deze hersencellen structurele afwijkingen vertoonden.

Hier kunt u kokosolie bestellen. 

Lees meer

Dalternative.com

One response to this post.

  1. Posted by Marjan on April 15, 2014 at 2:37 pm

    http://www.enditdan.nl/wp/cocosolie-verzadigde-vetten-zijn-gezond kwam ik tegen, het laat met voorbeelden zien dat we eigenlijk heel lang gefopt zijn als het gaat om verzadigde vetten. omdat het laat zien dat dat eigenlijk juist hartstikke gezond is. Nu terugkijkende lijkt het inderdaad wel alsof sinds we massaal zijn overgestapt naar margarines en halvarines dat het toen pas begonnen is dat men massaal hart en vaatziekten begon te krijgen… Worden we wakker?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: