Demente mensen in Engeland krijgen GPS systeem.

Nog even en er is nog maar heel weinig verschil tussen criminelen met een enkelband en demente mensen.

Als het aan de politie ligt dan komen er honderdduizenden onder elektronisch toezicht.

Twee jaar geleden was er nogal wat ophef in ons land vanwege een plan om dementerende mensen een chip te geven zodat ze gemakkelijker te controleren zouden zijn. Degenen die toen met dat plan kwamen waren de politie en de belangenorganisatie Alzheimer Nederland.

Nu schijnt de politie in Engeland eveneens dergelijke plannen te hebben. Ook hier gooit men het onder de noemer “kostenbesparingen”. Waar het in Nederland alleen nog maar plannen waren en er voor zover ons bekend verder nooit iets van is gekomen, heeft het politiekorps in het Engelse Sussex wél daadwerkelijk actie ondernomen.

Zij hebben de eerste vijftien GPS systemen aangeschaft waarmee demente mensen zullen worden uitgerust.

Volgens politie inspecteur Tanya Jones in Sussex, “Deze GPS systemen zullen de politie veel kosten besparen. Het zal ook de ongerustheid van familieleden verminderen en wij zullen vooral dure politietijd uitsparen met het zoeken naar vermiste demente mensen”.

De Engelse bejaardenbond schreeuwt moord en brand en de voorzitter, Dot Gibson, noemt het “barbaars” en heeft er het volgende over te zeggen, “Ik denk dat ze hier onmiddellijk mee moeten stoppen. Om iemand die dement is net zo te behandelen als een crimineel is volledig fout. Ik weet zeker dat niemand in de regering wil dat zijn of haar vader of moeder zo wordt behandeld als ze dement zouden zijn”.

“Het is een misselijke manier om goedkope zorg te leveren. Het benadert het probleem totaal verkeerd. Als mensen in de gemeenschap er zo slecht aan toe zijn dat ze ’s nachts op pad gaan en daardoor niet veilig zijn, dan moeten ze voldoende verzorging krijgen, niet gebrandmerkt worden”.

Engeland kent op dit ogenblik 800.000 demente mensen en Nederland ruim 250.000. Alles, maar dan ook alles draait op dit moment om bezuinigen. Hoelang zal het duren voordat deze grote groepen demente mensen volledig onder elektronisch toezicht staan?

Hoelang zal het duren voordat iedereen hiermee instemt als vanuit de politiek klinkt, “Brussel heeft ons opgedragen om nogmaals 5 miljard Euro te bezuinigen en we kunnen dit doen door alle demente bejaarden een GPS chip te geven zodat we enorm besparen op politie en personeel. Anders zijn we helaas gedwongen om de accijns op benzine nogmaals met een kwartje te verhogen”.

Dit is het alom bekende verhaal over hoe bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld. En aangezien voor de meeste mensen het hemd nog altijd nader is dan de rok en demente mensen zichzelf niet kunnen verdedigen, laat de uitkomst zich raden.

Er zijn natuurlijke oplossingen voor dementie en alzheimer, lees hier.

Bron: Huffington Post

Lees meer

Dalternative.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: