Global cooling: klimaatwetenschappers zaten er faliekant naast

Global cooling: klimaatwetenschappers zaten er faliekant naastDe opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door mensen. We zijn er 100 procent zeker van. Nee, we zijn er 95 procent zeker van. Wacht, we zijn er ruim 90 procent zeker van.

Goed, we zijn er niet zeker van, maar laten we er rekening mee houden dat het wel zo is. Tot die tijd rekenen we buitensporige brandstof- en energieprijzen.

Blijf in jullie koude donkere huizen zitten terwijl wij vanuit onze luxe villa’s de IPCC-rapporten naar eigen inzicht blijven aanpassen. We hebben privéjets nodig om benefietbijeenkomsten bij te wonen over het klimaat. Uit onze powerpointpresentaties blijkt dat de aarde ongelooflijk snel opwarmt.

Voorspellingen

Je mag alleen niet zien hoe onze klimaatmodellen eruitzien of hoe we tot onze conclusies zijn gekomen. De klimaatretoriek is er inmiddels zo diep ingestampt dat menigeen er stellig van overtuigd is dat de aarde opwarmt, dat mensen hiervoor verantwoordelijk zijn en dat we miljarden moeten investeren in ‘groene maatregelen’.

Verbijsterend genoeg blijken de argumenten van de klimaatwetenschappers op drijfzand te berusten. Topwetenschappers hebben toegegeven dat hun voorspellingen over global warming onjuist zijn en dat de wereld niet in rap tempo opwarmt, aldus de Britse MailOnline.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt in een voorlopig rapport dat de computervoorspellingen over global warming en de effecten van de uitstoot van CO2 onjuist zijn.

Wetenschappers hebben bovendien aangetoond dat het tussen 950 en 1250 na Christus (voor de industriële revolutie) decennialang net zo warm was als nu.

Ondanks alle onjuistheden en onzekerheden houdt het IPCC vol dat het (95 procent) zeker is dat global warming de schuld is van de mens.

Energiebeleid

Hoewel de wetenschap ernaast zat wil de Europese Unie niet wijken van het huidige energiebeleid, ook al leidt dat tot hogere prijzen. Volgens Europees Commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard is het goed dat er veel geld wordt geïnvesteerd in het bestrijden van klimaatopwarming, ook al blijkt dat er helemaal geen sprake is van klimaatopwarming.

Hoe kun je mensen het beste onder bedwang houden? Laat ze denken dat ze allerlei enge aandoeningen krijgen als ze zich niet laten inenten. Laat ze geloven dat de olievoorraad uiteindelijk opraakt, ook al is olie geen fossiele brandstof. Laat ze geloven dat de aarde snel opwarmt als ze geen geld investeren in maatregelen om klimaatopwarming tegen te gaan.

Hoe werkt schaarste? De Beers is een groot diamantbedrijf dat vrijwel een wereldmonopolie op diamant bezit. In de twintigste eeuw kwam het kartel in handen van de Oppenheimers.

Het kartel van De Beers heeft zijn monopolie gebruikt om een kunstmatige diamantschaarste op te wekken, om zo de prijzen hoog te houden. De in veel culturen monderne traditie om diamant te geven bij een verloving is grotendeels gecreëerd door De Beers met behulp van een effectieve reclamecampagne, gestart in 1939.

Ongefundeerd

Vorig jaar nog nam een groep van 49 voormalige NASA-wetenschappers per brief afstand van het standpunt dat CO2-uitstoot een belangrijke oorzaak is van het broeikasteffect. Onder de briefschrijvers waren zeven astronauten en twee voormalige directeuren van het Johnson Space Center in Houston.

De bewering dat de uitstoot van CO2 een catastrofaal effect heeft op het klimaat is volgens de groep ongefundeerd, zeker als wordt gekeken naar data van duizenden jaren.

Veel baat

Daarnaast zei een groep van 16 vooraanstaande wetenschappers datzelfde jaar dat het terugdringen van CO2-uitstoot onnodig is. “Er zijn geen overtuigende wetenschappelijke argumenten voor drastische actie om de wereldeconomie ‘koolstofvrij’ te maken.”

De groep, onder wie diverse hoogleraren en oud-directeur van het KNMI Henk Tennekes, vindt het raar dat in de wetenschap aan alles mag worden getwijfeld, maar blijkbaar niet aan de vermeende opwarming van de aarde. Dat terwijl de aarde al tenminste tien jaar niet meer opwarmt.

“Een hoop mensen hebben veel baat bij het luiden van de noodklok over het klimaat,” stelde de groep. “Het levert overheidsgeld op voor academisch onderzoek en is een reden voor overheidsinstellingen om te groeien. Het is ook een excuus om de belastingen te verhogen en met belastinggeld bepaalde subsidies te geven aan bedrijven die weten hoe ze het politieke systeem moeten bespelen. Ook stimuleert het grote donaties aan ‘goede doelen’ die beloven dat ze de planeet gaan redden.”

Het terugdringen van CO2-uitstoot is volgens de groep niet nodig. “CO2 is in feite geen vervuiler, maar een kleur- en reukloos gas dat we allemaal in hoge concentraties uitademen en dat een belangrijk onderdeel is van de levenscyclus in de biosfeer. Planten gedijen veel beter met meer CO2,” aldus de wetenschappers.

Lees meer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: