Wereldwijde reset financiële systeem onvermijdelijk

Antropologisch journalist voor The Guardian Joris Luyendijk voorspelt een nieuwe, veel ergere financiële crisis.

Hij werkt inmiddels twee jaar in The City, het financiële hart van Groot-Brittannië. “Ik word steeds pessimistischer en angstiger.”

De Britse krant gaf hem opdracht van binnenuit een beeld te schetsen van de grote, geheimzinnige bancaire wereld. Een wereld die medeschuldig is aan de Amerikaanse kredietcrisis van 2008.

Lucht

De journalist sprak met 90 ingewijden: projectfinancierders, risicoanalisten, accountants, managers, derivatenhandelaars, human resource-medewerkers, toezichthouders en investeringsbankiers.

“Het gaat helemaal fout,” zegt Luyendijk. “De banken zijn veel te groot, de besturen weten niet wat er op de trading floors gebeurt, het kortetermijndenken regeert, het toezicht is ontoereikend en de financiële sector heeft de politiek in zijn zak.”

Toen Lehman Brothers vijf jaar geleden failliet ging sloegen mensen in Londen wapens in en kochten ze zoveel mogelijk blikken voedsel. Het einde was niet ver af bij de val van de grote bank, maar bij de volgende crisis rijden de tanks door de straten.

De afgelopen jaren is er ongelooflijk veel geld geleend. Dit geld is gecreëerd en vervolgens uitgegeven. Daarna hebben we gezegd: de economische groei bewijst dat we dat geld best kunnen lenen.

We zijn veel minder rijk dan we dachten. Gaat het lukken om dat besef snel genoeg bij mensen te laten doordringen, zodat we de lucht uit de economie kunnen laten lopen? De volgende vraag is of het systeem dat wel kan overleven.

Too big to save

Als je weet dat een bank vaak een balans heeft die groter is dan het bruto nationaal product van het land dat die bank moet redden, is de bank niet meer too big to fail, maar too big to save.

Als zo’n bank instort staan de tanks binnen 36 uur in de straten, want dan stort alles in: de bevoorrading van supermarkten bijvoorbeeld omdat er geen handelsfinanciering meer is. Dan is er ook geen benzine meer te krijgen.

Ondanks alle positieve berichten in de media lijkt een wereldwijde reset van het monetaire systeem onvermijdelijk. Dit wordt iedere dag duidelijker, aldus The Silver Mountain, Nederlands grootste online bullion dealer.

Om uit deze crisis te komen moet de neerwaartse spiraal doorbroken worden. Dat kan alleen maar door economische groei, inflatie en de overheidstekorten terug te brengen naar nul. Daarna kan men beginnen de schulden af te bouwen tot een draagbaar niveau.

Er zijn vijf ontwikkelingen die dit blijvend blokkeren: economische groei, schuldenlasten, inflatie, rentelast en een veel te grote overheid.

Eindfase

Uiteindelijk zal de economie stilvallen. Er zit geen bodem aan dit proces. Een nieuwe start is dan noodzakelijk. Dit kan alleen na het saneren van overheidsschulden. Bijna alle spaarrekeningen en pensioenen zitten hierin. Die ben je dan ook meteen kwijt.

We zitten nu in de periode tussen totale verandering van de maatschappij en totale sanering, ofwel de eindfase. We werden in de troonrede van koning Willem-Alexander al voorzichtig voorbereid op het einde van de verzorgingsstaat.

Een ander kenmerk van de eindfase is het geheel verdwijnen van de middenklasse. We kennen straks alleen nog maar een hele grote groep extreem arme mensen en een hele kleine groep extreem rijke mensen. Daar tussenin zit niets meer. In 2012 nam het autobezit af met 6 procent. Dit jaar waarschijnlijk nog iets meer.

Leugens

Na de eindfase wordt besloten om totaal en wereldwijd te saneren. Iedereen is daarmee alles kwijt en geld wordt ongeldig verklaard. Hiermee is dan ook de schuld verdwenen. Er komt nieuw geld en iedereen kan met een schone lei en zonder schulden een nieuwe start maken.

Centrale banken zien waarschijnlijk liever hyperinflatie omdat dit veel sneller gaat en de maatschappij als geheel beter onder controle blijft.

Ondertussen blijft premier Rutte de vergelijking maken met de crisis uit de jaren tachtig. We waren toen ook snel uit de crisis en dat zal ook nu zo zijn, zegt hij. Het ging toen echter om een bewust opgezette crisis om de oververhitte en op hol geslagen economie af te remmen. Toch blijft men de leugens herhalen omdat dat het ondernemers- en consumentenvertrouwen sterk opdrijft.

Bron: Volzin.nu, Thesilvermountain.nl

Lees meer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: