Concentratie broeikasgas in atmosfeer bereikte in 2012 nieuw record

De concentratie CO2 in de atmosfeer groeide in 2012 sneller dan het gemiddelde van het vorige decennium.

Dat schrijft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) vandaag in haar jaarlijkse rapport over broeikasgassen. De concentratie CO2 in de ozonlaag bereikte vorig jaar nieuwe recordhoogten.

De WMO spreekt van een opwaartse en accelererende trend “die de opwarming van de aarde aandrijft en gezichtsbepalend is voor de toekomst van onze planeet voor honderden en duizenden jaren”.

Koolstofdioxide en andere broeikasgassen zoals methaan en distikstofmonoxide zorgden tussen 1990 and 2012 voor een toename van 32 procent van stralingsforcering (de verstoring van de stralingsbalans van de aarde).

De hoeveelheid methaan in de atmosfeer groeide in 2012 even hard als in de vier jaar ervoor. “De hoeveelheden van al deze belangrijke broeikasgassen hebben opnieuw recordhoogten bereikt”, concludeerde secretaris-generaal Michel Jarraud van de WMO op een persconferentie. “De trend die klimaatverandering veroorzaakt, wordt hierdoor versneld”, zei hij.

Lees meer

Verhoog je weerstand. Eet superfood

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: