Een nieuw schandaal in doofpottenland

Als je ooit een nieuw bedrijf wilt beginnen in dit land dan adviseren wij om doofpotten te gaan verkopen, grote.

Zo is er nu weer een nieuw doofpotschandaal boven water gekomen met een prijskaartje van 1,67 miljard Euro.

Meestal blijven de geheimen wel goed bewaard in doofpotten. Echter, soms gaat het mis.

Het balletje begint te rollen door een artikel in NRC op zaterdag 11 januari 2014 getiteld: “Toen wij de Grieken van Europa waren”.

“Waar draaide het om? Midden jaren negentig verloor Nederland zijn traditionele positie als ‘netto-ontvanger’ van geld uit Brussel. Dat kwam door hervormingen van het Europese landbouwbeleid, waardoor er minder landbouwsubsidies richting Nederland kwamen. Nederland werd een ‘nettobetaler’ – en als we niet uitkeken nog een heel grote ook. Het eerste paarse kabinet had er iets op gevonden: Nederland ging subsidies voor Europese achterstandsregio’s (Flevoland, Groningen, Zuid-Limburg) aanvragen en een beroep doen op het Europese Sociale Fonds ESF voor de bestrijding van langdurige werkloosheid en de subsidiëring van scholingsprojecten.

Alle politieke partijen waren enthousiaste voorstanders van het gebruik van deze Brusselse subsidiemogelijkheid. Bingo. Het Brusselse ESF-geld stroomde binnen. Binnen de kortste keren doken bureautjes en bedrijfjes op die projecten, cursussen, trainingen en nog veel meer aan werkzoekenden aanboden. Je kon het zo gek niet verzinnen, subsidies werden blind verstrekt en geen mens controleerde wat er mee gedaan werd. Laat staan wat de resultaten waren. Eendagsbedrijfjes, ongekwalificeerde ondernemers en handige vogels van het type ‘Jacobse en Van Es’ stortten zich op de Brusselse subsidies. Het was het levende bewijs van de stelling dat als er een geldstroom van A naar B op gang komt, deze halverwege wordt afgetapt.

Een loket bij het ministerie van Sociale Zaken, waar Ad Melkert van 1994-’98 minister was, was belast met het toezicht op de besteding van de ESF-miljarden. Daar kwam niets van terecht en al snel kwamen er verhalen over misstanden en misbruik.

Toen de NRC in de zomer van 2001 met onthullingen over de ESF-fraude kwam, was Melkert fractieleider van de PvdA. Hij liep zich warm om premier Kok op te volgen als PvdA-leider en beoogd premier na de parlementsverkiezingen van 2002. Die ambitie ging uiteindelijk niet door – Pim Fortuijn kwam ertussen, zoals bekend – maar dat wist Melkert toen nog niet. Het laatste waaraan hij behoefte had was een rel over zijn rol in de ESF-affaire. Hij was woest”.

Vanaf dat moment is er vanuit Den Haag alles aan gedaan om deze zaak in de doofpot te laten verdwijnen. NRC werd op allerlei manieren onder druk gezet en andere media berichten dat er van de NRC verhalen niets zou kloppen. Ook werd er door andere media verder niets over geschreven, zodat het verhaal een stille dood stierf.

Er werd een onderzoekscommissie ingesteld onder leiding van VVD’er Henk Koning, die tot de conclusie kwam dat het allemaal wel wat meeviel met die ESF subsidiefraude en dat er “maar” 70 miljoen Euro aan Brussel terugbetaald hoefde te worden.

De ESF-affaire was lang en breed vergeten, tot afgelopen zaterdag. Tom-Jan Meeus, een van de redacteuren van NRC die het ESF-debacle had verslagen zo’n 10 jaar geleden, haalt Rob Krug aan in een artikel (‘Hoe het verliep toen wij de Grieken van Europa waren’). Krug, oud-ambtenaar van Sociale Zaken, is deze week gepromoveerd op de ESF-affaire.

“En wat blijkt? Zonder dat er ruchtbaarheid aan is gegeven, heeft Nederland uiteindelijk 875 miljoen euro boete aan Brussel moeten betalen. Ruim twaalf keer zoveel als Henk Koning (“een flutrapport”, aldus oud-ambtenaar Krug) had aangegeven. Plus nog eens 800 miljoen aan niet nader gedefiniëerde “extra kosten”. Bijelkaar heeft het ESF-schandaal Nederland dus 1,675 miljard euro gekost. Al die jaren is dit vakkundig onder de Haagse pet gehouden”.

Laat nu diezelfde Ad Melkert die weer terug is in Nederland, aspiraties schijnen te hebben om de volgende Nederlandse Eurocommissaris in Brussel te worden.

Ongeveer hetzelfde scenario als een bankrover die als beloning wordt gepromoveerd tot bankdirecteur.

Bronnen:
The Post Online
NRC

Lees meer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: