Hoe je smartphone bijna je hele leven doorgeeft aan geheime dienst

Privacy wordt zo langzamerhand ons meest waardevolle bezit.

De schaarste is een centraal begrip in de economie: het bepaalt de waarde van iets. Minder goud dan zilver op deze planeet, dus goud duurder dan zilver. Ondertussen is er nagenoeg geen privacy in deze afluisterstaat, dat maakt privacy tegenwoordig dus uw meest waardevolle bezit.

Metadata ‘slechts een kleine privacy-inbreuk

De geheime diensten scharen zich vaak achter de drogreden ‘metadata is slechts kleine privacy-inbreuk’. Metadata weet dat u iemand belde, hoe lang u dat deed, waarvandaan, waar de ander was, maar niet de inhoud van het gesprek zelf. Dat metadata slechts een kleine privacy-inbreuk is, dat blijkt onzin uit het volgende onderzoekje:

DeCorrespondent: Inlichtingendiensten verzamelen metadata over de communicatie van alle burgers. Volgens politici zeggen die data niet zoveel. Een lezer van De Correspondent nam de proef op de som en toonde aan: die metadata verraden véél meer over je leven dan je denkt.

Het onderscheppen van metadata is ‘een kleinere privacy-inbreuk’ schreef de AIVD onlangs nog op haar site.Is dat zo? Het experiment van Ton Siedsma laat zien: zeker niet. Metadata – ook die van jou – verraden veel meer dan je denkt en veel meer dan de autoriteiten ons willen doen geloven

Lees meer over het experiment van Ton Siedma hier, inclusief een leuke analyse wat je zoal met metadata kan achterhalen. Uw telefoon blijkt één groot metadata verzamelend apparaat, die alle informatie netjes doorgeeft aan de geheime diensten. Een boeiend artikel.

En het gaat uiteraard heel wat verder dan alleen metadata

Overigens verzamelen de inlichtingendiensten ook gewoon de data van whatsapp berichtjes, SMSjes, en telefoongesprekjes zelf. Maak je geen illusies wat dat betreft. Als u belt, wordt uw telefoongesprek (metadata en het gesprek zelf) gearchiveerd, geanalyseerd, geïndexeerd, doorzocht en zo mogelijk tegen u gebruikt indien nodig.

En dat gebeurt niet alleen door de Nederlandse geheime diensten. Nee, ook door de Amerikaanse, de Engelse, de Duitse en de Belgische. En wie weet welke inlichtingendiensten deze informatie weer van deze jongens krijgen. De geheime diensten blijken één wereldwijd samenwerkende organisatie. De onthullingen van Snowden deden ons de ogen open.

Privacy is uw meest waardevolle bezit, zorg goed voor het restje dat u nog heeft.

Lees meer

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: