Levend water: Viktor Schauberger en het geheim van natuurlijke energie

De Oostenrijkse uitvinder en natuuronderzoeker Viktor Schauberger verblufte met zijn houttransportinstallaties, zijn talrijke uitvindingen en zijn inzichten met betrekking tot de energie van water alle deskundigen van zijn tijd.

Door middel van waarnemingen van natuurlijke processen ontdekte Schauberger dat de natuur werkt met krachten die tot nu toe onbekend waren.

“Water in een natuurlijke staat laat ons zien hoe het wil stromen. We moeten die wens respecteren,” aldus Schauberger. “Eerst de natuur begrijpen, dan pas kopiëren.” Hij stelde dat de reguliere wetenschap zich op een verkeerd en gevaarlijk pad begeeft, omdat ze bezig is de natuur te corrigeren in plaats van te imiteren.

Energetische waarde

Schauberger kwam tot de ontdekking dat elke rivier die op een natuurlijke manier kan stromen een energiestroom opbouwt die tegen de stroomrichting ingaat. Vissen maken van deze energiestroom gebruik als ze tegen watervallen op zwemmen. De energiestroom zuigt hen dan als een wervelwind opwaarts.

Schauberger liet water door een rechte en door een spiraalvormige koperen buis stromen. Bij de spiraalvormige buis ondervond het water de minste weerstand. Het water in de rechte buis had de neiging om te gaan spiralen. De vorm van de buis belemmerde het water daarin. Schauberger begon water te zien als het bloed van de aarde.

Kraanwater heeft een lange rechte weg afgelegd voordat we het drinken. Daarnaast heeft het verschillende chemische reinigingsprocessen ondergaan en verliest het daarbij zijn energetische waarde. Als water kan stromen zoals het wil, krijgt het zijn natuurlijke levenskracht weer terug. “Vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam,” zei Schauberger. Het principe van de watervitalisator is door hem bedacht om kraanwater weer ‘levend’ te maken.

Gevitaliseerd water

Als water op een natuurlijke manier stroomt is de energetische waarde ervan hoog. Ons leidingwater heeft allerlei zuiveringsprocessen ondergaan en wordt onder hoge druk door rechte buizen naar aftappunten geperst. Tijdens dit proces gaat de energetische waarde van het water bijna helemaal verloren.

Het vitaliseren van water heeft invloed op het trillingspatroon. “Iedere stof heeft een eigen trillingspatroon, kenmerkend voor die stof. Dit is een normaal natuurkundig gegeven,” schreef ir. Gert Boontjes. “Een metaal, pesticide of welke stof dan ook, hebben ieder een eigen trillingspatroon. Vervuild water heeft ook een ander trillingspatroon dan schoon water. Maar wat blijkt nu? Als vervuild water chemisch gereinigd wordt, verandert het trillingspatroon niet. Het trillingspatroon van de vervuiling verdwijnt wel als je het water vitaliseert.”

“Dit betekent dus dat gewoon leidingwater vol zit met schadelijke informatie van vervuilende stoffen,” schreef Boontjes verder. “Deze informatie werkt in op ons lichaam als we het water drinken. Als we gezond drinkwater willen, is chemische zuivering niet genoeg.”

Gevitaliseerd water, water met een hoge energetische waarde en vrij van schadelijke trillingen, blijkt een gezonde werking te hebben. Het heeft een zuiverende en harmoniserende werking op het lichaam: betere ontgifting, verlichting bij reumatische gewrichtspijn. Het kan huidklachten zoals uitslag, jeuk en roos verlichten of verhelpen en voorkomt ook kalkafzetting in waterleidingen.

Lees meer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: