De aarde als onderpand bij buitenaardsen?

De totale schuld in de wereld is zo groot dat waarschijnlijk het verpanden van de planeet aan de buitenaardsen de enige optie is.

De aardbewoners kunnen die schuld nooit terugbetalen, maar misschien kunnen we het lenen ergens in een ander zonnestelsel.

Update: 27 januari 2014

Naar aanleiding van het originele artikel hieronder waarin wordt gezegd dat de 85 rijkste mensen van deze aarde evenveel bezitten als de armste 3,5 miljard kregen we onderstaande video opgestuurd van een lezeres (dank!).

Op 22 januari 2014 zei Kevin O’Leary in zijn televisie-show The Lang and O’Leary Exchange dat het nieuws dat de 85 rijkste mensen op de wereld net zoveel bezittingen hebben als de 3,5 miljard armsten allemaal samen, fantastisch nieuws is.

“It’s a great thing– this inspires everybody. It’s fantastic news, of course I applaud it.. what could be wrong with this? I celebrate capitalism… Don’t tell me that you want to redistribute wealth again, that’s never gonna happen…. it’s a celebratory stat…. If you work hard, you might be stinking rich one day.”

Volgens hem bewijst dit dat er kansen zijn voor iedereen op deze wereld en dat iedereen potentiëel net zo rijk kan worden als Bill Gates.

De dame die het interview afneemt is het daar niet zo mee eens en er ontstaat een nogal levendige discussie.

Heeft O’Leary gelijk en liggen er kansen voor iedereen om stinkend rijk te worden, net zoals die 85?

In theorie wel, maar in de praktijk niet. En dat komt omdat het spelletje uiteraard niet eerlijk wordt gespeeld. Het is als een casino waar de directie weet waar het balletje uiteindelijk tot stilstand gaat komen. De geheime genootschappen, ordes en bloedlijnen bepalen wie in dat clubje terechtkomen en dat heeft helaas niets met eerlijke kansen te maken. Uiteraard los van de vraag of je überhaupt zo rijk zou willen zijn terwijl je medemens honger ligt te lijden.

Zie hier de video

Origineel artikel: 24 januari 2014

Dat is het systeem waarin we gevangen zitten. Steeds groter wordende schulden en steeds wanhopigere pogingen om dan toch maar weer geld bij te lenen. Het enige dat we daarmee bereiken is dat de elite nog rijker wordt en onze schuld nog groter.

Door diverse media werd afgelopen week het volgende bericht gepubliceerd:

“De 85 allerrijkste mensen ter wereld bezitten bij elkaar even veel geld als de 3,5 miljard armste mensen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam Novib. De organisatie voor ontwikkelingssamenwerking waarschuwt dat de kloof tussen arm en rijk in de wereld steeds groter is geworden door een soort machtsovername van rijke elites, die het politieke proces naar zich toe hebben getrokken en regels van het economische systeem in hun voordeel gebruiken”.

Wat echter nergens wordt vermeld is dat het rapport van Oxfam Novib is gebaseerd op officiële cijfers. Maar, wat te denken van al die rijdkommen waarvan niets bekend is, althans niet officiëel. De rijkdommen die verborgen worden gehouden door de elite op offshore bankrekeningen. Het exacte bedrag weet niemand, maar volgens ingewijden moeten dan al snel denken aan een bedrag in de buurt van 32 biljoen Dollar.

Een bedrag dat groot genoeg zou zijn om de totale Amerikaanse schuld in één keer af te betalen en dan kan daarnaast nog een keer de volledige jaarproductie van ieder product of dienst in Amerika worden betaald. Als we dit bedrag zouden verwerken in de cijfers van Oxfam dan zal het aantal van 3,5 miljard mensen drastisch naar boven bijgesteld dienen te worden. Met andere woorden, de paar aan de top hebben nog veel meer dan officiëel bekend is.

Zoals Nigel Farage heel recent al zei, het is een kwestie van Big Business, Big Banks en Big Bureaucrats.

Zelfs als we de bovengenoemde correctie niet meetellen en alleen kijken naar de cijfers van Oxfam:

De helft van alle rijkdom in de wereld is in handen van 1 procent van de bevolking.

De totale waarde van de bezittingen van de 1 procent is 110 biljoen Dollar. Dat is 65 keer de totale rijkdom van de armste helft van de wereld.

De armste helft van de wereld bezit net zoveel als de 85 rijkste mensen op aarde.

Zeven op de tien mensen wonen in landen waar de economische ongelijkheid de afgelopen 30 jaar is toegenomen.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar, hoe zit het met de schulden?

De elite heeft geen schulden uiteraard, zij hebben alleen bezittingen. De rest van de wereld heeft wel schulden en niet zo’n beetje ook. Het totaal in de wereld bedraagt ongeveer 190 biljoen Dollar. Diezelfde wereld produceert bij elkaar, alle landen meegeteld, voor ongeveer 70 biljoen Dollar.

Het is een ingenieus systeem dat door de centrale bankiers is opgezet want die schuld kan nooit ineens worden afbetaald. Wat het systeem doet is systematisch alle rijkdommen in de wereld overhevelen naar de elite. Als het lang genoeg zou kunnen doordraaien dan is uiteindelijk zo goed als alle rijkdom op aarde in handen van de elite.

Het trieste is dat het gros van de bevolking dit spelletje nog steeds niet doorziet. Belastingambtenaren denken dat ze geld binnenharken voor het welzijn van de maatschappij, terwijl ze niets anders doen dan meewerken om zo snel mogelijk alle resterende rijkdom over te hevelen naar de elite. De gewone man in de straat denkt nog steeds dat de door schulden gedreven welvaart eeuwig zal gaan duren.

Er rest de mensheid nog één kans en dat is eindelijk wakker te worden. Gelukkig begint dat proces zich steeds sneller te manifesteren. Miljoenen mensen wereldwijd hebben al besloten dat ze niet langer gevangen willen zitten in de “controle matrix”. Die besloten hebben dat ze best in staat zijn om zelf na te denken.

Bron:
The Economic Collapse Blog
Volkskrant

Lees meer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: