Boodschap Aartsengel Michael via Ronna Herman

Geliefde meesters, jullie beginnen te begrijpen hoe anders jullie fysieke werkelijkheid zal zijn als jullie toegang verkrijgen tot de hogere rijken en steeds meer verfijnde frequenties daarvan integreren.

Jullie zullen ook beseffen hoe radicaal jullie toekomstige levenservaringen zullen veranderen. Aangezien de telepathische en heldervoelende vaardigheden van iedereen geperfectioneerd worden, zullen jullie begrijpen waarom waarheid, eer en integriteit doorslaggevend zullen worden. Wij zijn ons bewust van de Lichtpatronen welke jullie uitstralen, en ook van de resonantie van jullie energetische handtekening, of het nu harmonieus of disharmonieus is. Wij zien jullie uitstraling of het gebrek daaraan, en voor ons kunnen jullie niet waarlijk verbergen wie jullie zijn. In de nabije toekomst, zal dit geschenk ook de norm voor vele geavanceerde Lichtwerkers worden.

Je streeft er niet alleen naar om naar balans en harmonie binnenin terug te keren, maar het is de grootste wens van jouw Hogere Zelf dat je het prachtige Ziel Lied, dat onvergelijkbaar van jou is, opnieuw opeist en perfectioneert. De spectrums van Licht en van geluid in ons rijk van bestaan zijn ver voorbij jullie zintuigen en zelfs voorbij jullie voorstellingsvermogen. In jullie werkelijkheid, kunnen jullie alleen een minuscuul portie van de hemelse geluiden ervaren, het stralende Licht, en de macht en majesteitelijkheid van onze omgeving.

Angst en ego zijn jullie grootste vijanden. Zoals wij in onze recente eerdere boodschappen uitgelegd hebben, worden de negatieve, stressvolle gebeurtenissen die jullie in deze tijd ervaren van binnenuit geactiveerd om jullie te helpen de vroegere conditioneringen uit te roeien en/of te raffineren. Tests en situaties van tolerantie worden gecreëerd om jullie te helpen wat voor beperkende, beschadigende gedachtepatronen dan ook waar jullie je op een bewust niveau niet bewust van zijn te her/erkennen. De Universele Wet verklaard dat de frequenties van jouw gedachtepatronen geraffineerd en verheven moeten worden om in te kunnen tappen op het volgende hogere niveau van bewustzijn. Je moet de bevoegdheid verwerven of afgestemd raken op elk nieuw niveau van bewust besef voordat je de trillingsenergieën die het bevat mag integreren. Wanneer jij je eenmaal dat niveau tot een bepaalde graad eigen hebt gemaakt, zal je gereed zijn om diens unieke geschenken en voordelen te ontvangen.

Als je ermee begint om de duwtjes van jouw Hogere Zelf op te volgen, zal je de bekwaamheid vergaren om de acties of reacties van anderen te negeren of er niet door beïnvloed te raken die proberen om jou te ontkrachten. De rijken van de dualiteit en polariteit zijn grote leraren. Als je nooit iets anders ervaren zou hebben dan liefdevolle en positieve acties, dan zou er weinig of geen groei kunnen zijn, en stilstand zou het resultaat zijn. Jouw ego-zelf zal jou voortdurend aansporen je te focussen op de externe wereld, en om je te gedragen op manieren die niet in jouw beste interesse zijn als een ambitieuze zelfmeester. Als je er bewust naar streeft om gecentreerd te blijven binnenin jouw Heilige Hart, en om de verlichte wijsheid van jouw Heilige Geest te gebruiken, zal je nooit op een dwaalspoor gebracht worden. Jouw intuïtie zal steeds sterker worden en je bouwt zelfvertrouwen als een meester van Zelf op, en je zult altijd de juiste beslissing om te maken of het pad om te volgen bespeuren en begrijpen. Terwijl jouw zelfvertrouwen en jouw intuïtieve bekwaamheden toenemen, zal besluiteloosheid iets van het verleden worden. Je leert opnieuw de meester vaardigheden waar je in de hogere rijken van genoot. Denk eraan, je bent een meester bouwer geweest van werelden zonder een einde, en je hebt veel langer in de hogere rijken bestaan dan dat je verstrikt hebt gezeten in het dichte milieu van de lagere dimensies.

Vergeet nooit, dat je eeuwig en onsterfelijk bent. Jouw fysieke lichaam is een tijdelijke tempel waarin God woont. Het Heilige Hart is de tempel van de Ziel. Daarin is de Essentie van het leven waar waarachtige liefde verblijft, en waar jouw besef van de Oneindigheid begint. De Diamanten Kern God Cel binnenin het Heilige Hart bevat de Twaalf Stralen van God Bewustzijn, welke etherische kristallen prisma’s zijn van gebroken Licht, die Stralen genoemd worden, die de Essentie van de schepping voort stralen.

De dood is een metamorfose, een verandering van de mantel van het vlees voor een mantel van Licht. Je hebt slechts één leven en dat leven is eeuwig. Je hebt vele rollen aangenomen terwijl je op reis was door de eeuwigheid heen; echter, binnenin jouw Heilige Hart, zal je blijven zoals je in het begin was, een Goddelijk kind van de Opperste Schepper. Om ver-LICHT te worden is jouw Goddelijkheid binnenin te beseffen, waardoor een impuls van diep binnenin jouw Heilig Hart jou zal helpen de begeleiding van jouw God Zelf feilloos te volgen. In de hogere rijken is jouw voertuig van Licht zuiver, volmaakt en onverwoestbaar. Visualiseer een heelheid welke nooit veranderd werd en een stralende gestalte zonder onvolmaaktheden.

Hoewel chaos en dualiteit een integraal deel uitmaken van jullie bestaan in de derde/vierde dimensies, is er orde en ontwerp in dit Subuniversele Meester Plan. Jullie werden niet voort gestuurd als medescheppers zonder bescherming en een duidelijk gedefinieerd pad op z’n plaats om te volgen. Jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn van jullie God Zelf binnenin deze Subuniversele expressie is altijd verzekerd geweest.

Jouw Heilige Geest kent altijd de waarheid, en zal uiteindelijk de misvattingen van het bewuste verstand overschrijven, hetgeen opnieuw geprogrammeerd kan worden als je ernaar streeft om de onderbewuste geest van alle negatieve invloeden op te ruimen. Jouw Heilige Geest is de rechtstreekse verbinding met de God Geest. Gematigdheid in alle dingen resulteert in evenwichtigheid, balans en een gevoel van welzijn. Zelf-meesterschap leidt naar de controle van de fysieke emoties en de gedachteprocessen van het lagere gemoed. Een Zelf-meester staat stevig gecentreerd binnenin het Heilige Hart te midden van chaos en verandering, zich vasthoudend aan de wijsheid van de Heilige Geest als het kracht en begeleiding verzameld van Vader/Moeder God, ondertussen lerend om een waarnemer van het proces te worden terwijl alle illusie langzaam vervaagd.

Velen van jullie hebben ontdekt dat ongeacht wat jullie in de externe wereld van de vorm ervaren, er een sterk gevoel van vreugde is dat van binnenuit opwelt. Deze krachtige pulsen van energie overlichten wat voor disharmonische situatie dan ook, en helpen jullie om gecentreerd te blijven binnenin jullie Heilige Hart. De individuele wil komt van binnenuit de ziel, terwijl de Goddelijke wil van binnenuit jouw God Essentie Zaad Atoom voortkomt. De ziel streeft er eeuwig naar om te verbeteren richting diens collectieve geheel – hereniging is diens belangrijkste doel.

Door jullie vele jaren van beproevingen, tests en uitdagingen heen, hebben wij jullie verteld dat het ascentieproces omvat het her/erkennen, loslaten en transformeren van alle negatieve, ingewerkte trillingspatronen die je binnenin jouw ingewikkelde fysieke, mentale, emotionele en etherische gestalten draagt. Als nieuwelingen de reis van transformatie beginnen, zou je niet kunnen bevatten of volledig kunnen begrijpen wat een diepgaand geschenk op jou zou wachten als je een bepaald niveau van balans en harmonie binnenin bereikt: het geschenk van GRATIE. Een staat van Gratie wacht iedere ziel op Aarde wanneer zij eenmaal de bekwaamheid verkrijgen om binnenin de frequentie patronen van de midden-vierde subdimensies en daarboven te functioneren. Als je naar het geaccepteerde niveau van dualiteit terugkeert binnenin het spectrum van Licht en schaduw, leer je geleidelijk om een “onschadelijke aard” te handhaven, hetgeen een onontbeerlijk element is van het worden van hart-gecentreerd en ziel-gefocust.

Ascentie betekend het bereiken van een duidelijker besef van Zelf, en het accepteren van het feit dat jij een verlenging bent van onze Moeder/Vader God. Terwijl je steeds dieper binnenin Zelf graaft, kom je tot het besef van jouw intieme verbinding met de Schepper. Wanneer je eenmaal de onvergelijkbare gelukzaligheid van een hart-naar-hart verbinding met onze Moeder/Vader God gevoeld hebt, en je in staat bent om volledig aanspraak te maken op de Adamantine Deeltjes van Liefde/Licht, wordt jouw hunkering naar Liefde geleidelijk aan vervuld. Jouw honger naar de levensbenodigdheden zal altijd tevreden gesteld worden, en aan jou zal de kracht, wil en vastberadenheid gegeven worden die je nodig bent om vreugdevol jouw aardse missie te volbrengen. Door dit proces, wordt jouw ware Zelf geleidelijk aan jou geopenbaard.

Wij hebben uitgelegd hoe het spectrum van Licht en schaduw gecreëerd werd in dit Subuniversum zodat de mensheid de dualiteit en polariteit zouden kunnen ervaren. In de hogere dimensies, is voor diegenen die het innigst met onze Vader/Moeder God en de grote Centrale zon verbonden zijn, het dualiteit spectrum zeer nauw: echter, het werd breder en meer in het oog springend toen iedere dimensie gevestigd was, totdat het bereikte wat moest zijn het maximum van de dualiteit om ervaren te worden. Jullie zijn je er bewust van dat het niet voorgeschreven of bedoeld was dat de mensheid zo diep in de dualiteit en polariteit zou verzinken en daarbij zoveel pijn en lijden zou veroorzaken. De tijd is voor de vervormingen en buitensporigheden van het verleden gearriveerd om in/naar harmonie teruggebracht te worden, en het is onze grootste wens om jullie te helpen om met gratie en gemak door dit proces heen te gaan.

Lieve harten, te velen van jullie dragen grote lasten vanuit het verleden, vergissingen die jullie in dit leven gemaakt hebben, en ook vele fouten vanuit de vroegere conditioneringen en begraven herinneringen van pijnlijke gebeurtenissen of acties van al jullie voorafgaande levens. Het je vasthouden aan deze herinneringen of het dragen van de “lasten van onrechtvaardigheid” dienen jullie niet langer meer. Het is voor jullie tijd om ons toe te staan jullie te helpen om de pijnlijke herinneringen van het verleden te genezen, net zoals wij de vervormingen van het derde- en vierde dimensionale bewustzijn geloofspatronen opruimen, en deze dimensies terugbrengen in/naar hun originele ontworpen spectrum van de dualiteit. Wij hebben jullie herhaaldelijk verteld, “Genees het verleden, schrijf het scenario van je toekomst en leef dan in het moment,” want dit waarachtige moment is het Stilte Punt / het krachtcentrum van de Schepping. Waarom niet verhuizen in/naar het centrum van die spiraal, in/naar het oog van de dualiteit en polariteit waar alles kalm en vreedzaam is, en gevuld met zuivere, rijke, oerlevenskracht substantie dat er slechts op wacht om gekneed te worden in/naar jouw visioen van de toekomst? Dit precieze moment, terwijl je in/naar jouw Heilige Hart Centrum verhuisd, kan je de diepgaande liefde en het mededogen van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper ervaren, en weten dat je een kostbare zoon of dochter op een belangrijke hemelse missie bent. Herinner je, niets dat je kunt zeggen of doen kan deze liefde verminderen.

Het bereiken van het universele bewustzijn is een nooit-eindigend proces. De menselijke mentale logica en het Heilige Hart / de Heilige Geest zullen beginnen te functioneren als een eenheid van Spirituele Kracht als jij een bepaald niveau van wijsheid en verbeterd God-bewustzijn bereikt, en je zult automatisch in vraag gaan stellen de tegenstrijdigheden van de verschillende religieuze geloven. Dit is noodzakelijk zodat jullie de zuivere Essentie van de Goddelijke Waarheid die versplinterd is door de oude heilige boeken heen uit zullen beginnen te zoeken. Mettertijd, zal de heilige waarheid aan jullie geopenbaard worden overeenkomstig aan jullie huidige niveau van bewustzijn. Een Zelfmeester is voortdurend zoekende, ontdekkend, en meer ingewikkelde en bekrachtigende Heilige Kosmische waarheden aan het integreren. Ascentie is een proces van onophoudelijk transcenderen van jouw huidige niveau van beperking, zowel emotioneel als mentaal. Je moet altijd wat voor nieuwe kennis dan ook die je accepteert als jouw nieuwe filosofie van het leven integreren en ervaren, daardoor de wijsheid van de concepten verkrijgend.

Mijn onverschrokken Lichtdragers, jullie worden je meer bewust en hypergevoelig jegens de frequentiepatronen van verandering, zowel binnenin als rondom jullie heen, en jullie verhoogde gevoel van besef neemt toe, het is kritiek dat je leert om een bedachtzame waarnemer te worden.
Een Zelfmeester bekijkt de levensgebeurtenissen altijd vanuit een hogere uitkijkpost zodat hij/zij niet verwikkeld raakt in de maalstroom van het drama en de chaos welke welig tiert in de wereld. Het vereist discipline en grote wijsheid om op koers te blijven of gecentreerd en bekrachtigd te blijven wanneer het lijkt alsof de wereld rondom jullie heen steeds dieper in de chaos en verwoesting verzinkt. Wij weten hoe gretig jullie zijn om volledige Zelfmeesterschap te bereiken; echter, zoals wij vaak verklaard hebben, is het snelle spoor noodzakelijkerwijs niet beter. Je moet bereid zijn om jouw Hogere Zelf en jouw engelachtige helpers toe te staan om het tempo van jouw vooruitgang in te stellen, want wij hebben het voordeel van het waarnemen van wat er rondom de wereld plaatsvindt, alsook binnenin een ieder van jullie vanuit een hogere uitkijkpost. Dit stelt ons in staat om de uitkomst van voortkomende gebeurtenissen te interpreteren via de energieën van de sterkste waarschijnlijkste toekomst. In dergelijke tijden, bij gelegenheid, zijn wij toegestaan om tussenbeide te komen via specifieke volmachten van onze Vader/Moeder God en de Heren van het Licht.

Wij vragen aan jullie om je te herinneren, of belemmeringen voortdurend voor jou geplaatst worden als je probeert voorwaarts te gaan of iets nieuws in jouw leven probeert te creëren, weet dat het niet de juiste tijd voor jouw visioen mag zijn om werkelijkheid te worden. Ben bereid om in/naar het heiligdom te gaan (tijd met nadenken door te brengen), zodat jouw Hogere Zelf jou ofwel kan informeren van wat je moet doen om te werk te gaan, of mogelijk wat er plaats moet vinden waar jij je niet bewust van bent voordat jouw aspiraties vervuld en gemanifesteerd gemaakt kunnen worden. Ben bereid om in het moment te blijven, en te weten dat je precies bent waar je verondersteld wordt te zijn in de huidige tijd. Affirmeer vaak: “Dit is een volmaakt moment en ik ben gecentreerd in de kracht/macht van het heden.” Wij verzoeken jullie om jullie levenservaringen door de filters van jullie Heilige Hart/Geest te bekijken terwijl jullie de krachtige Adamantine Deeltjes van het Leven/Licht voort trekken en hen bezielen met jullie liefde voordat jullie hen uitstralen in/naar de wereld en naar de mensheid. Wij zijn allemaal in deze kosmische dans van de evolutie, en gezamenlijk, zullen wij zegevieren.
IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share.

Lees meer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: