2014 – Het jaar van de Waarheid

Het is middels getallenleer en heilige geometrie dat we boodschappen van de Geest kunnen herkennen, die naar onze fysieke werkelijkheid worden gereflecteerd.

De ouden waren zich hiervan heel goed bewust en beschouwden numerologie in dat opzicht als de eerste wetenschap. Numerologie beoefenen is vooral een communicatie en interactie tussen de Schepper en zijn schepping.

Wij zijn ook scheppers en het leven zoals zich dat om ons heen manifesteert is een perfecte weergave van onze huidige staat van evolutionaire ontwikkeling. Als we ons bewust zijn van onze eigen gedachtepatronen en vragen, zullen getallen altijd de perfecte antwoorden zijn die naar ons worden gespiegeld.

Als kind leren we het alfabet opdat we later in ons leven met anderen kunnen communiceren. Numerologie is veel eenvoudiger in dat het slechts negen symbolen gebruikt – de negen primaire aspecten van de schepping. De ‘cijfers’ 1 t/m 9. Als we deze aspecten kennen, kunnen we ook de boodschappen begrijpen die de Geest op ons probeert over te brengen op specifieke momenten in ons leven. Het is deze timing, ‘toeval’ of ‘synchroniciteit’, die wij vaak ervaren als wonderen omdat we niet in staat zijn ze te begrijpen, maar een ‘timing’ die wordt georkestreerd door de Intelligente Kracht achter de schermen, de ware essentie van wie wij zijn.

Op een grotere schaal kunnen we getallenleer ook toepassen op de wereld om ons heen en niet alleen maar op ons individuele leven. Op Ditrianum.org vind je vele artikelen die verschillende onderwerpen behandelen vanuit een numerologisch perspectief, waarvan de meest recente de serie ‘Aarde-veranderingen’ is waarin ik getallenleer toepas om duidelijke patronen tussen aardbevingen herkenbaar te maken, zoals 1 + 1 = 2. En zoals ik eerder heb gezegd kunnen conservatieve wetenschappers ervoor kiezen om deze patronen te negeren, maar zij zullen niet in staat zijn deze op logische gronden te ontkennen. En dat is wat ik met name mooi vind aan getallen; zij laten ons duidelijk zien wat er is, maar het is aan ons om het te zien en te herkennen, of te negeren. Aan ons om deze getallen dus te duiden.. En, zoals altijd, hebben we een keuze…!

Angst?
Terwijl sommige mensen mijn onderzoek beschouwen als een bron van angst, is het de enige manier om de huidige staat van onze omgeving – de Aarde te ‘lezen’. Ik denk dat het niet de gegevens zijn in mijn artikelen die angst verspreiden, maar de wijze waarop zij worden ontvangen door de lezer. Het is geen geheim dat we leven in een wereld die voortdurend verandert, en soms kunnen veranderingen groter zijn vanwege de cyclus waarin de Aarde en de mensheid zich bevinden. Er zijn enorme veranderingen geweest in het verleden, niet gedurende duizenden jaren van ontwikkeling, maar vrij plotseling, binnen enkele dagen en maanden.

Als de Aarde ons erop wijst dat we opnieuw aan de vooravond staan van zulke veranderingen, moeten we die signalen dan negeren omdat we diep van binnen bang zijn om de materiële rijkdom en gemakken die we hebben verworven los te laten?

Ik laat het aan uw eigen geweten en gemoed over om die vraag te beantwoorden. Maar het kan niet worden ontkend dat we een tijd van openbaring ervaren, die zal culmineren in de presentatie van de waarheid, betreffende ons fysieke bestaan op deze planeet, dat wij nooit zonder God’s aanwezigheid zijn geweest, ook al heeft de schijn ons misschien anders laten denken gedurende de afgelopen zesduizend jaar, wat slechts een oogwenk is vergeleken de grote kosmische cyclussen waarvan we deel uitmaken.

Timing van… Aardbevingen..
In de afgelopen maanden ben ik mij steeds meer bewust geworden van de betekenis van tijdstippen waarop aardbevingen plaatsvinden. Via het computernetwerk van seismometers over de hele wereld worden gegevens gegenereerd en vervolgens nagekeken door seismologen. Maar de ‘ruwe’ gegevens zijn meestal het meest interessant als het gaat om het analyseren van tijdstippen tot op de seconde nauwkeurig, waardoor er geen enkele marge overblijft voor inconsistenties…

We hebben al het zeer belangrijke tijdstip 17:26:17 gezien van de aardbeving met magnitude 6.5 bij de Mid-Indian ridge op 4 oktober 2013 (zie ook het artikel ‘De Hand van God’), dat precies in de 188-dagen cyclus viel. Als je de eerdere uiteenzettingen in dit artikel hebt begrepen, dan zul je beseffen dat dit beslist geen toeval is; de getallen 17 en 26 zijn daarbij belangrijke sleutelgetallen, zoals beschreven in de serie ‘Aarde-veranderingen’ op de Ditrianum-site.

In mijn vorige artikel ‘Drie Cyclussen van Zeven Jaar’ verwees ik o.a. naar deze graancirkel T367 van 26 juni 1995 (26 06 1995 = 38 = 11). Deze blijkt te wijzen op de periode van 2000 tot 2021, die drie cyclussen van zeven jaar beslaat. Daarmee is 2014 dus het begin van de derde cyclus, en als we open staan voor alle aanwijzingen, dan kunnen we zien wat die cyclus voor ons in petto heeft; want de wijze waarop de cyclus begint zal ons iets vertellen over het karakter van die cyclus. Dit geldt voor alle cyclussen in de schepping en niet alleen voor de mensheid op Aarde. Laten daarom eens gaan kijken hoe 2014 begon. Onthoud daarbij, dat de getalstrilling van 2014 het getal 7 is (2+0+1+4).

Een schokkend begin van 2014
Meteen op 1 januari was er een aardbeving met magnitude 6.6 bij de Vanuatu Islands om 16:03:31 UTC. Door de dubbele drie kunnen we dit tijdstip herschrijven als:

1661

of

77

Zelfs de gebeurtenis-ID die door het EMSC is toegewezen blijkt de boodschap van de 7-trilling te bevatten: emsc-csem.org/Earthquake/earthquake (Het ID-nummer 350737, blijkt dus zelf heeft ook een 7-trilling: 3+5+0+7+3+7 = 25/7..)

Nader bekeken begint dit ID met 8 (3+5) en eindigt hij met 737. Het getal 8 is het getal van oneindigheid, evenwicht, harmonie en karma. Op dit moment zijn de Aarde en de mensheid bezig het evenwicht en de verbinding te herstellen na een periode van duizenden jaren, in wat kan worden gezien als een staat van afzondering op het lagere drie-dimensionale vlak. Het getal 737 vertelt ons dat de hele waarheid (dubbele 7) van het leven (3) zal worden geopenbaard.!

Dit zal waarschijnlijk gebeuren door middel van een grote schok om ons bewustzijn uit het lagere drie-dimensionale vlak te halen, met name voor diegenen die zich nog steeds niet bewust zijn van het transformatieproces dat op dit moment plaatsvindt in onze wereld. Als we dit in ogenschouw nemen, dan zal de transformatie van het bewustzijn veel groter zijn en veel belangrijker, dan de fysieke veranderingen zèlf.

Ditrianum aardbevingssequence

Sinds 1 januari blijken verschillende aardbevingen ons te willen herinneren aan deze 7-trilling, elk op hun eigen manier en de ene duidelijker dan de andere. Ik ga ze hier niet allemaal opnoemen want je kunt natuurlijk eigen onderzoek doen als je dat wilt. Ik heb reeds het voorbeeld genoemd van 7 januari in mijn vorige artikel ‘Drie Cyclussen van Zeven Jaar’. Vervolgens vond er een zeer ongewone reeks aardbevingen plaats met magnitude 6 tussen 1 februari en 7 februari, die allemaal een datum-tijdstip hadden met een 34/7-trilling..:

Als mensen kunnen we de synchroniciteit van God’s timing niet bevatten. We kunnen slechts bevestigen dat het er is en eerbiedig zijn. Dat is het mooie van getallen en heilige geometrie. Wie heeft niet bijzondere getallen gezien en daarbij gevoeld dat het iets betekende? Dat is God of de Geest of uw Hogere Zelf die met u probeert te communiceren. Uiteindelijk zal er een tijd komen dat alle mensen hun Ware Zelf zullen erkennen en ermee zullen communiceren vanuit het fysieke lichaam. Tot die tijd zullen getallen in combinatie met intuïtie de sleutelinstrumenten zijn.

De Boodschap in de ’7′..!
Het getal 7 is het sleutelgetal van de fysieke wereld en als zodanig de sleutel tot de waarheid omtrent ons fysieke bestaan. Ofschoon 2005 ook een jaar was van meer spirituele gewaarwording en van een groeiend besef omtrent de waarheid aangaande onze wereld, was het nog op een lagere frequentie in vergelijking met de huidige influx van energieën. Maar zelfs toen probeerden de negatieve krachten een lagere trilling in stand te houden door meer angst te zaaien onder de mensen.
Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..!
Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Maar officieel stortte het gebouw in, doordat een vuurtje had gewoed op een van de lagere verdiepingen. Gecontroleerde implosie dus..! Zo simpel is de conclusie..! Wordt ook ‘Building #7′ het omslagpunt in de waarheidsvinding rondom 9/11…?!

Eén zo’n poging waren de bomaanslagen in Londen op 7 juli. Die datum hadden zie niet zomaar uitgekozen, want het was de 7e van de 7e maand van het 7e jaar (2+0+0+5). Ofschoon de frequenties op de planeet nu hoger zijn is er ook meer druk van de tegengestelde zijde en de mensheid bevindt zich nu echt in de fase dat zij de waarheid op eigen kracht moet ontdekken.

Er zijn nog steeds veel mensen die vast geloven dat men alleen de mooie aspecten van het leven moet erkennen en dat men alle negativiteit moet negeren. Ofschoon dit een nobele houding lijkt in het bereiken van hogere niveaus van bewustzijn, zal het ons niet ver brengen. Wat ieder van ons moet doen vanuit de grond van zijn hart, is de aanwezigheid van negativiteit erkennen en de emotionele staat van angst zien voor wat die is: een illusie. Dit zal de enige manier zijn om het brede spectrum van dualiteit, dat nog steeds op onze planeet heerst, terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.

Dit is waar Arjuna’s strijd om gaat, zoals die wordt weergegeven in de ‘Baghavad Gita’. Bedenk dat diegenen van ons, die de hoogste niveaus van Licht uitstralen in onze wereld, ook degenen zijn die de grootste duisternis hebben gezien. Uiteindelijk zijn ‘Licht en Duisternis’ twee gezichten die voortkomen uit dezelfde bron: God. De schepping heeft zowel de positieve als negatieve pool nodig aangezien zij de motor vormen van de evolutie, de oneindig neergaande en opgaande beweging die met de voltooiing van elke cyclus meer gewaarwording brengt.

Dus hoeveel fysieke verandering er ook komt, het is onze kern, de essentie van wie wij zijn, die zal groeien door de ervaringen die op onze weg komen. In werkelijkheid hebben wij onze verzameling van fysieke ervaringen uitgekozen om een bepaalde mate van spirituele groei te bereiken. Dus hoe mooi of lelijk je ervaringen ook zullen zijn, weet dat je zélf de arrangeur bent van je lot; er is niemand anders die je daarvoor kunt bedanken of beschuldigen.

2014 Zal voor ieder van ons het jaar worden van de waarheid op een veel dieper niveau dan negen jaar geleden. Maar de mate van waarheid zal voor ieder van ons verschillend zijn, afhankelijk van ons individuele zielenlied of algehele trilling. De komende zeven jaren zullen in veel opzichten beslissend zijn en de oppervlakte van de Aarde zal wederom vele veranderingen ondergaan. Maar door dit alles heen kunt u ervoor kiezen om je leven te laten leiden door angst of door Liefde. Zoals altijd is de keuze aan jou..!

* * *

Copyright © 2014 Frank Hoogerbeets www.ditrianum.org.

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid inclusief deze copyright-vermelding.

Door: Wanttoknow.nl/GuidoJ.

Lees meer

Dalternative

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: