Libertarische Partij Amsterdam: ‘Vernietig de verzamelde persoonsgegevens.’

De libertarische partij timmert aan de weg met persberichten om de libertarische gedachte onder de mensen te brengen.

Dit lijkt te werken. Onderstaand bericht is opgepakt door AT5 En wie weet wordt de suggestie de gegevens te vernietigen opgepakt door de bestaande partijen tijdens het debat over Plasterk.

De libertarische partij Amsterdam (LPA) stelt: zolang er een wet is die het de staat verbiedt om in strijd met die wet gegevens te verzamelen over ‘we, the people’ dient die wet gehandhaafd te worden. Dit betekent in dit geval tenminste: onmiddellijke vernietiging van alle in strijd met die wet (dus zonder rechterlijke machtiging) verzamelde gegevens. Al het andere, poppetjes wegsturen, sorry zeggen, zijn maar praatjes voor de vaak en zetten voor de ten onrechte bespioneerde burgers geen zoden aan de dijk.

De volgende brief schreef de LPA aan alle fracties in de Tweede Kamer:

Geachte fractie,

Uit de berichtgeving in de pers leerden wij dat er in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, gegevens verzameld zijn over ‘we, the people’. Aanstaande dinsdag zal hierover een debat gevoerd worden in Uw Kamer.

Ik verzoek u hierbij te bewerkstelligen dat alle in strijd met de wet verzamelde gegevens per onmiddellijk worden vernietigd. Het gaat immers niet om de poppetjes en of die al dan niet ‘sorry’ zeggen, maar om te zorgen dat de ten onrechte en in strijd met de wet (en dus de ambtseed van u allen) verzamelde gegevens, worden vernietigd. Mensen die niet bespioneerd mogen worden, mogen niet bespioneerd worden, moeilijker is het niet. Dat u dat desondanks doet of gedoogd heeft, is u ten zeerste aan te rekenen.

Door: Vrijspreker.nl
Lees meer

Dalternative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: