Aanwezig zijn in Liefde en Licht

Transformatie door Lichtwerkers

Het aanwezig zijn in Liefde en Licht in het leven van de mens.

Geboorte en dood.
Twee ogenschijnlijk uit elkaar lopende lijnen maar steeds gebundeld vanuit hetzelfde. Want daar waar de mens bereid is te sterven zal iets nieuws geboren kunnen worden. Daar waar geboorte werkelijk doorgang vindt zal de mens in staat zijn een stuk bewustzijn opnieuw te gaan kennen.

Geboorte en dood. Afscheid nemen en welkom heten. Afscheid nemen is een heel belangrijk gegeven. Want het is het afscheid nemen van dat wat reeds gekend is en het is het welkom heten van dát wat gekend wil worden in u.

Wanneer de mens ziet dat er een collectief heimwee is ontstaan naar de geboorte van Jezus, dat daardoor steeds de afwezigheid van Licht in de mens voelbaar is geweest en dat ook voelbaar is geweest dat lijden is ontstaan door de afwezigheid van Liefde en toch is dát wat de boodschap is.

Het aanwezig zijn in Liefde en Licht in het leven van de mens. Wanneer de mens weer begrijpt dat deze twee pijlers in het leven zelf het leven maken, is daar nooit meer de afwezigheid maar is daar altijd de aanwezigheid in deze twee stromen van bestaan. Maar het bestaansrecht van de mens is opgeslokt door het leven van iedere dag, van ieder jaar, van iedere eeuw.

De mens heeft moeten leren en de mens heeft getracht via lijden te leren wat de boodschap was. Want het lijden is vertaald op basis van kruisiging en de mens heeft de vertaling plaats laten vinden in een eigen kruisiging in het leven. En nu, op het punt van NU in groei en evolutie van de mensheid is dat hetgene waar afscheid van genomen kan worden.

Afscheid nemen van het lijden, welkom heten het Weten, volgend de roep van de Ziel, de roep van het hart en daar waar de roep van het hart erkend en gehoord wil worden zal de mens andere stappen in het leven kunnen zetten, zal de mens anders gaan zien en zal de mens anders ervaren.

Een grote collectieve groep op uw aarde is een groep mensen die het Licht reeds heeft erkend. Niet als iets wat buiten hem of haar plaatsvond maar het wezenlijke Licht in het eigen zijn heeft ontmoet. En deze groep mensen heeft begrepen dat het Licht de verbinding maakt met de onvoorwaardelijke Liefde van het hart.

Deze groep mensen zijn de werkers op uw aarde die op dit punt van evolutie worden uitgenodigd hun collectieve daadkracht werkelijk vorm te geven vanuit de pijlers van Licht en Liefde. Want het is uw aarde die dit nodig heeft en het is uw aarde die deze mensen uitnodigt datgene werkelijk in de vorm te brengen wat de boodschap was, de boodschap van verspreiding van Liefde, de boodschap van verspreiding van Licht.

Niet als een verhaal maar als een werkelijk daadkrachtig gegeven in het leven van alledag. De mens die dít begrepen heeft is de mens die dit leeft, is de mens die dit bewustzijn zodanig in zichzelf verankerd heeft dat deze mens ‘Weet’ en ‘Is’ en daardoor verspreid en verspreid en verspreid. De mens die dit heeft ontdekt en die dit werkelijk heeft geïntegreerd in het leven is de mens die aanraakt.

Is de mens die zo diep aanraakt dat daardoor het collectief onderbewustzijn van uw mensheid werkelijk tot een transformatie zal kunnen komen, tot heling zal kunnen komen. Want heling is hetgene wat uw aarde nodig heeft, heling op vele manieren in vele facetten. Heling kan alleen plaatsvinden daar waar gezien wordt waar wonden zijn, daar waar gezien wordt waar Liefde werkelijk ingezet kan worden.

Liefde onvoorwaardelijk, niet met voorwaarden.

Liefde gevend, uitdelend en verbindend. Want verbinding in het leven is het verbinden aan het leven zelf. Daar waar de mens zich niet verbind aan het leven zal er geen leven mogelijk zijn. Verbinding vanuit het hart is wat van de mensheid gevraagd wordt.

Door: GuidoJ./Berry Vincenta
Lees meer

Dalternative

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: