“Bayer” besmette willens en wetens tienduizenden kinderen met HIV

Het farmaceutische bedrijf Bayer, wellicht voor de meeste mensen bekend als de fabrikant van “Aspirine”, laat zich graag kennen als een bedrijf dat zich bekommert om de gezondheid van de mens.

Eén van die bekommernissen bijvoorbeeld is de financiële en morele steun die zij verlenen aan organisaties die zich inzetten om de homeopathische geneeskunde de wettelijke status van ‘kwakzalverij’ op te leggen. Talloze argumenten worden gebruikt om dit doel te bereiken en in veel opzichten zijn zij daar ook daadwerkelijk in geslaagd. Zo mogen bijvoorbeeld op de verpakkingen van homeopathische geneesmiddelen geen meldingen meer staan voor welke aandoeningen zij dienen. Dat zou ‘gevaarlijk’ zijn voor de mensen die het kopen omdat zij denken dat het medicijn hen beter maakt terwijl het niet werkt.

Hoe het met de werking staat van de medicijnen die de farmaceutische industrie produceert worden door de anti kwakzalverij bewegingen de meest fantastische resultaten gemeld. Eén en al lof! Over de miskleunen van ‘Big Pharma’ hoor je hen niet, laat staan dat je hoort dat ‘Big Pharma’ medicijnen de wereld in stuurt die je ongeneeslijk ziek maken. Toch is dit gebeurd en, erger nog het gebeurt nog steeds. Zo is bijvoorbeeld bekend dat aan het anti griepmiddel “Pandemic” een onverantwoord risico is gekoppeld voor het krijgen van “narcolepsie”, een niet meer te genezen aandoening waardoor de patiënt wel 30 keer per dag spontaan in slaap valt.

Nog erger is het geval van het bewust in de markt zetten van een medicijn tegen hepatitis waarvan bekend was dat het besmet was met het HIV virus. Dit speelde in de jaren 80 en werd pas bekend gemaakt in 2006. Voor ons is dit echter nieuw en wij denken voor velen van u ook, vandaar dat wij besloten hebben om er een artikel aan te wijden. Al was het maar om aan te tonen dat ‘Big Pharma’ het niet zo goed met ons voorheeft als zij ons willen doen geloven.

Bayer en FDA verantwoordelijk voor tienduizenden doden

Wat te denken van een bedrijf waarvan je dacht het te kunnen vertrouwen, maar dat voor je kind een medicijn verkoopt waarvan geweten is dat het AIDS kan, en waarschijnlijk ook zál veroorzaken? Hoe zou u daarop reageren? En wat te denken van een overheidsinstelling, die verantwoordelijkheid draagt voor de bescherming van uw gezondheid, hiervan op de hoogte is, maar bewust de andere kant kijkt?

Door: Gewoon-Nieuws.nl/John Diks
Lees meer

Dalternative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: