Eenheids-herinnering..

De Code van deze Nieuwe Tijd..

“Ten eerste wens ik u, dat U uw eigen nieuwe code via deze channeling op zult sporen. De overkoepelende code van deze nieuwe tijd in uw aller leven, de frequentie om via onthechting van naar verbinding te gaan. Wanneer ik dit uitspreek in uw systeem, uw bewustzijn, dan wordt daar onmiddellijk iets geactiveerd in u, want u herkent dit heel diep in uzelf.

U weet vanuit een heel oud weten, dat deze code, die in het veld van deze nieuwe wereld deze nieuwe tijd is ingeprent, als een nieuwe intentie in het hart der mensen, werkelijk herkend zal worden. Iedere dag opnieuw. Deze weg, om via onthechten, naar verbinding te gaan, is een weg die zich op vele lagen in het dagelijks leven zal doen herkennen. Gehechtheid aan allerlei zaken vanuit uw eigen levensgeschiedenis, vanuit uw eigen evolutiegeschiedenis als mens, individueel, draagt vele gehechtheden.

Gehechtheden ontstaan op basis van dualiteit, op basis van allerlei breukvlakken in uw eigen gevoelsleven, ontstaan door het leven zelf. Dit was een noodzaak om te leren te verbinden tot dat wat eenheid in zichzelf opnieuw terug kan doen projecteren. Doordat er vanuit het nieuwe veld, vanuit het nieuwe bewustzijnsveld, energie in uzelf wordt aangetrild, zult u zich steeds dieper vanuit het oude weten, binnen die eenheidsherkenning, uzelf zien staan. Deze eenheidsherinnering zal een enorme invloed krijgen op alles wat zich in uw eigen leven afspeelt. Juist vanuit die eenheid, nu kijkend vanuit die oude geschiedenis in uzelf en nu wetend dat juist de eenheid vaak een verbroken eenheid is geweest op basis van dualiteit.

Daar waar de twee in uzelf één moeten worden, creëert zich weer deze eenheidsherinnering. Uw menszijn en Zielezijn, elkaar vindend en doorstromend in deze nieuwe frequentie…Daar waar deze twee in uzelf nú één willen worden, staat uw eigen wezen voor de poort in uw leven van nu om door te kunnen stappen, zichzelf kenbaar te maken in uw leven. Ik zal u dit op een dagelijkse manier gaan toelichten.

Al datgene wat de wereld, uw wereld, uw leefwereld van u vraagt, is heel veel aandacht te hebben voor allerlei zaken waar uw diepste zelf werkelijk niet mee bezig zou willen zijn. Maar de enorme overvloed van prikkels van deze wereld maken dat u zichzelf steeds verder heeft laten afdrijven van dát wat werkelijke aandacht behoeft. Wat ook een nieuwe manier van aandacht en intenties behoeft.

Daardoor is er vaak een enorme afgescheidenheid in stand gehouden die, wanneer er vanuit stilte naar gekeken werd, uiteindelijk wel door een aantal mensen is herkend. De mensen die deze weg ook terug zijn gegaan, vanuit die stilte, hebben zichzelf in die eenheid teruggevonden. Maar deze wereld met al zijn prikkelingen, deze wereld met al zijn uitdagingen heeft heel veel in deze periode, als afleiding, in uw systeem doen opslaan.

Nieuw Tijdperk
Vóór deze tijd, in de oude tijd, was alles nodig om ook dat een plaats te geven in het leven zoals het leven in de oude tijd was. Maar u staat nu met een ander besef, met een ander nog niet altijd helder, wezenlijk soms nog wat onbewust besef, in het nieuwe tijdperk. Daarin ligt een heel nieuw veld van nieuwe energie die een andere benadering vraagt. Die een andere benadering vraagt vanuit uw eigen verbondenheid daarmee en zich daarin steeds het belang realiseert wat hierin nodig is n.l. de eigen plaats in het leven opnieuw in te gaan nemen. Het eigen leven volkomen de plaats te bieden in deze energiesamenstelling.

Door: http://www.berryvncenta.com/Berry Vincenta
Lees meer

Dalternative

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: