Gemeenteraadsverkiezingen zijn beste kans Rutte II af te straffen

Over een maand zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Nederland kan voor een politieke aardverschuiving zorgen door NIET te stemmen op de verantwoordelijken voor de afbraak van onze samenleving: PvdA, VVD, D66, CU en SGP.

Stem op partijen die wel oog hebben voor de MENS, en het geld minder belangrijk vinden. Kies voor partijen die niet bang zijn van Brussel en niet aanzetten tot haat zoals de PVV en de LP.

Stop met denken dat ‘We kunnen toch niets veranderen’, want op 19 maart kan je het verschil maken. Stel je eens voor dat de 5 regeringspartijen uit de gemeenten worden weggestemd. Wat denk je dat hiervan de gevolgen zullen zijn voor Rutte II in Den Haag? Juist.

Op 19 maart kan je als kiezer het onrecht rechtzetten en de verantwoordelijken een ongelofelijk pak slaag geven op hun meest kwetsbare punt. Verdrijf de regeringspartijen uit de gemeenteraden! Laat Rutte en zijn kornuiten weten dat het genoeg is.

Nog even de 20 wandaden van Rutte II op een rij:
1. Iedere maand duizenden werklozen er bij.
2. De consument verliest vertrouwen in economie en pot op.
3. De zorg betaal je zelf of je valt terug op je netwerk anders crepeer je.
4. Mensen in bijstand onder regime van onderdrukking en intimidatie.
5. Gepensioneerden minder pensioen.
6. Geflipt controle-apparaat checkt uitkeringsgerechtigden en AOW´ers.
7. Privatisering ziektekosten: hoger eigen risico en minder verzekerd, en ziektekostenverzekeraars maken steeds meer winst.
8. Laagste inkomens er op achter uit.
9. Laagste inkomensbelastingtarief 37%!
10. Rijken worden rijker, maximaal belastingtarief 52%.
11. Honger neemt toe, meer dan 80.000 hongerigen bij voedselbanken.
12. Armoede neemt toe, meer dan 1,2 miljoen mensen onder armoedegrens.
13. Rutte 2 aan de leiband van de EMU, staatsschuld en begrotingstekort zijn pijlers kabinetsbeleid. Dus nog meer bezuinigen.
14. Rutte 2 mist visie en ballen om NL uit de crisis te halen.
15. Door bezuinigingen geen geld voor kunst en cultuur.
16. Minder sociale woningbouw, hogere huren en minder geld bij corporaties.
17. Groeiende onzekerheid door opstapeling van bezuinigingsmaatregelen.
18. Klimaatregelen op de lange baan.
19. Meer dan 18 huisuitzettingen per dag.
20. Rutte2 eist tegenprestatie bij uitkeringen, strijdig met EVRM (mensenrechtenverdrag)

Rob vellekoop, partijvoorzitter BIP, 17 februari 2014
(BIP doet mee in Amsterdam, Bergen, Deventer en Utrecht)

Door: Rob Vellekoop
Lees meer

Dalternative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: