Montague Keen, 16 februari, en 9 maart 2014

Een natie kan haar dwazen overleven, en zelfs de ambitieuzen. Maar zij kan verraad van binnenuit niet overleven. Een vijand aan de poorten is minder ontzagwekkend, want hij is bekend en draagt zijn banieren openlijk Maar de verrader beweegt zich vrijelijk binnen de poorten, zijn sluwe fluisteringen lispelen door alle stegen, gehoord tot in de hallen van de regering zelf. Want de verrader verschijnt niet als verrader, hij spreekt in bewoordingen die bekend klinken in de oren van zijn slachtoffers, en hij draagt hun gezicht en hun argumenten, hij spreekt tot het basisgevoel dat diep in de harten van alle mensen ligt. Hij bederft de ziel van een natie, hij werkt in het geheim en als een dief in de nacht om de grondvesten van de stad te ondermijnen, hij besmet het politieke lichaam zodat het hem niet langer kan weerstaan. Een moordenaar is minder te vrezen. De verrader is als de pest.
CICERO

Hoewel deze woorden eeuwen geleden werden geschreven zijn ze vandaag de dag veel relevanter dan toen. De woorden zullen jullie helpen met helderheid te kijken naar degenen die het ene doen, terwijl ze jullie vertellen dat ze precies het tegenovergestelde doen. Het is heel belangrijk dat jullie wakker worden t.a.v hetgeen jullie wordt gezegd te geloven, wanneer al het bewijs duidelijk laat zien dat het tegenovergestelde waar is. Jullie zitten in een WIJ en ZIJ scenario. Ze gebruiken alle middelen die ze ter beschikking hebben om jullie gedienstig en in slaap te houden. Jullie moeten je intellect gebruiken, vertrouwen op je eigen onderzoek en daaraan vasthouden. Op de lange duur willen ze jullie niet, maar op dit moment kunnen ze het zich niet permitteren jullie te verliezen. Jullie moeten alles voor hen op hun plek zetten, zodat ze jullie planeet over kunnen nemen en zich dan van jullie ontdoen. Dat was nooit duidelijker dan dat het nu is. Je zou in coma moeten zijn om dat niet te zien.

Schakel je mind-controllers en je TV uit, en laat je kranten voor wat ze zijn, aangezien ze jullie misbruiken door een vals beeld te schetsen van wat er werkelijk gebeurt. Jullie weer wordt gemanipuleerd om de gewenste resultaten te produceren. Ze vernietigen de wereld om jullie heen. We hebben jullie hiervoor gewaarschuwd. Nu kun je het met eigen ogen zien. Hoe meer jullie lijden, hoe meer energie jullie voor ze produceren. Op dit moment hebben ze die energie wanhopig nodig om te kunnen overleven; want ze worstelen tegen het licht dat de ontwaakten onder jullie op Aarde hebben voortgebracht.

Door: Montague Keen
Lees meer

Dalternative

*****

Boodschap van Montague, 9 Maart, 2014

Onze zeer hartelijke dank gaat uit naar allen die deelnamen aan het verwijderen van de duistere energieën van de Tor in Glastonbury, Engeland. Dit geïnspireerde schilderij toont duidelijk de resultaten van jullie inzet. http://www.montaguekeen.com/page114.html

Glastonbury Tor werd geschilderd door RENATA VAN RIJSOORT uit Holland.

Ze verklaart:
“De sluiers werden opgeheven, de doorgang is weer geopend. ZICHTBAAR, TASTBAAR, NIET TE STOPPEN. BEGELEIDING NAAR EEN NIEUW AVALON.
Michael’s energie resoneert vanuit de poort de wereld in om op wacht te staan; geen enkele duistere energie kan ooit nog een claim leggen.”

Dit is wat bereikt kan worden wanneer iedereen samenkomt en –werkt als een menselijk ras. Dit werk moet doorgaan over de hele wereld. Jullie hebben bewezen dat je dit kunt doen. Alles dat nodig is is dat jullie de controle overnemen en dat jullie alles dat duister en negatief is verwijderen. Velen ontwaken en weigeren kanonnenvoer te zijn in oorlogen waarvan slechts een paar profiteren die die energie nodig hebben om te overleven. Nu het licht zich verspreidt verlicht het alles dat verkeerd is.

Hun propaganda om het publiek te overtuigen faalt, nu dit publiek oorlogen ziet voor wat ze werkelijk zijn.

Het is belangrijk jullie bewust te maken van wat zo velen van jullie wordt aangedaan. Jullie moeten begrijpen dat een macht buiten jullie wordt gebruikt om in jullie gedachten te dringen om jullie te dwingen dingen te doen die jullie normaal gesproken niet eens zouden overwegen. Veronica werd hiervan bewust gemaakt toen een vriend, die gewoonlijk stabiel en verantwoordelijk is, verklaarde dat hij in twee recente gevallen mentaal gedwongen werd om van een van Londen’s hoogste gebouwen te springen. Dit gebeurde in de laatste paar weken.

Afgelopen maandag leek het alsof er een enorme donkere wolk op Veronica neerdaalde. Opeens voelde ze zich hopeloos en verlaten; zo alleen zoals ze zich nog nooit gevoeld had. Deze gevoelens
waren zo sterk. De Duistere Garde probeerde haar te dwingen op te geven. Iedereen die ze probeerde te contacteren was onbeschikbaar, dus voelde ze zich verlaten.
Haar wanhoop werd enorm; maar uiteindelijk bracht haar vastberadenheid om te overleven en het werk af te maken haar er door heen.

Een paar dagen later nam een andere collega die door hetzelfde scenario heen ging contact met haar op. Je moet begrijpen dat dit is wat er op je af wordt gestuurd en hoewel het bijzonder pijnlijk is, overleef je het. Het zal je helpen begrijpen waarom zo velen recentelijk hebben opgegeven. Ik heb je gewaarschuwd dat de cabal elk wapen in haar arsenaal tegen je zal gebruiken. Jullie hadden jaren om je voor te bereiden op deze tijd. Jullie moeten pal gaan staan en jezelf verdedigen.

Geld is een belangrijke factor in dit alles; het wordt gebruikt om grote stress te veroorzaken om er voor te zorgen dat jullie al in een verzwakte bewustzijnsstaat zijn wanneer ze deze zelfmoordgedachten uitzenden. Dit laat alleen maar zien hoe bang ze voor jullie zijn. Ze proberen wanhopig te voorkomen dat jullie je missies op Aarde afmaken. Ik zeg jullie: wees sterk en geloof in jezelf. Spoedig zal geld al zijn macht over jullie leven verliezen. Het wordt gebruikt als wapen om jullie eronder en dienstbaar te houden. Wanneer het zijn macht verliest zal alles veranderen, en die dag komt dichterbij.

Jullie nemen nu de controle over jullie eigen lot en dat voelt goed. Jullie leren samen te werken ten bate van de mensheid. Jullie zien degenen die oorlog propageren als marionetten gehoor geven aan hun orders. Het grote plaatje wordt jullie duidelijk; de plannen die ze vol vertrouwen maakten vallen in duigen en ze blijven achter in HUN NAKIE OP HET WERELDTONEEL.

Denk zorgvuldig na over wat jullie willen doen met de situatie wanneer het allemaal in elkaar stort. Verlaag jullie nooit of te nimmer tot hun werkwijze; dat zou ze alleen maar in de kaart spelen, en dat willen jullie niet.

Jullie hebben je kracht gevonden en dat is in het samenwerken als een menselijk ras. Jullie hebben bewezen dat jullie het kunnen. Jullie deden het met het Leylijnenproject. Al het andere dat van jullie zal worden gevraagd om dingen vooruit te helpen zal blijken gemakkelijk te zijn. Jullie hebben de controle overgenomen. Weet dat jullie zullen slagen. Werk met vertrouwen, er van bewust dat ‘united you stand, divided you fall’ (verenigd houd je stand, verdeeld val je). Jullie hebben ook ervaren dat taal geen beletsel is om samen te werken. Onze dankbaarheid gaat naar allen die de boodschappen vertalen, want ze hebben een zeer belangrijke rol in het samenbrengen van de
mensheid. Zonder hun input zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Wees waakzaam en leer te onderscheiden wat waar is en wat niet. Wees ervan bewust dat je aangevallen kunt worden door allerlei soorten virussen, mind-control etc. in een poging je ontwaken te voorkomen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Jullie weten waar je mee te maken hebt, en hoewel ze ongetwijfeld machtig zijn, zijn jullie de 99%. Jullie kracht ligt in het aantal en in jullie bewust zijn van wat ze van plan zijn. Niets kan jullie nu stoppen. Samen zullen we alles verwijderen dat
duister en negatief was, en het mooie ervan is dat jullie niet een schot in boosheid hoeven te lossen.

Het is onze bedoeling jullie te helpen een vreedzame omgeving te creëren waar de mensheid zal bloeien, net als zij eerder deed. Wees er voor elkaar, altijd klaar als de noodzaak zich aandient.

Mijn lief, het was een moeilijke week. Omdat je zo gevoelig bent, voelde je de pijn die je werd aangedaan, en de vervelende sensatie van wanhoop en hopeloosheid. Maar in je ziel wist je dat je
zou overleven om het werk voort te zetten waarvoor je op Aarde bent. Onthoud, de Duistere Garde vecht voor haar overleving. Ze hebben vele wapens ter beschikking en ze zullen niet aarzelen ze te gebruiken, maar hun tijd is voorbij en ze zullen falen. We hebben waarheid en licht aan onze kant. We weten dat we zullen slagen.
Beide zijden van het leven zijn hiervoor bijeen gekomen, dus zullen we niet falen.

Doe rustig aan, mijn lief. Probeer jezelf niet te forceren. Het resultaat is je meermalen getoond. Je weet wat er gaat gebeuren. Alles valt op zijn plek, precies zoals het zou moeten.

Altijd, je aanbiddende

Monty.

EINDE BOODSCHAP

Vert. Rob

Dalternative

*****

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: