Uittredingen tijdens het slapen

Wanneer een mens levendig droomt dan denkt men vaak dat er sprake is van uittreding.

Omgekeerd zal menigeen spreken van een droom terwijl in werkelijkheid het lichaam verlaten is geweest.

Voor veel mensen is het verschil tussen een droom en een uittreding een grijs gebied. Daarom volgt hier een naar onze mening goede definitie van beiden:

Droom:

Een beleving die zich zonder het gebruik van de zintuigen afspeelt binnen de mens en is gebaseerd op de in zijn hersenen aanwezige prikkels en herinneringen. Prikkels van buiten worden hierbij wel verwerkt, maar worden niet als zodanig gerealiseerd.

Uittreding:

Het verlaten van een groot gedeelte van het bewustzijn wat in de hersenen achterblijft. Het individu zelf (het geestelijk “ik”) werkt, beleeft, leert in de andere werelden en brengt daarvan een gedeelte mee terug. Dat wordt door de hersenen geaccepteerd in beeldvorm, wat weer beantwoordt aan datgene wat er daar al aanwezig is.

Door: niburu.co
Lees meer

Dalternative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: