Wie beschermt ons eigenlijk tegen de inlichtingendiensten?

De onthullingen van Snowden hebben eindelijk ook in Nederland politieke consequenties gekregen.

Maar waar in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, en de Verenigde Staten, een diepgravende discussie op gang is gekomen over de ongekende, nieuwe mogelijkheden die overheden hebben ontwikkeld om burgers in de gaten te houden en de gevaren van de surveillancestaat die de laatste jaren is opgetuigd, is in Nederland de discussie gereduceerd tot de vraag of minister Plasterk de afgelopen maanden de volksvertegenwoordigers wel voldoende heeft ingelicht, dan wel of de fractieleiders in de zogenoemde ‘commissie stiekem’ wel goed hebben zitten opletten toen daar begin december de ware aard van de in Snowden documenten onthulde Nederlandse tap van 1,8 miljoen telefoongesprekken vertrouwelijk werd toegelicht.

Alles wordt persoonlijk gemaakt in de Nederlandse politiek…..

…Toch zijn er ook voor Nederland allerlei vragen die gesteld zouden kunnen worden. Kennelijk was het niet onmiddellijk duidelijk voor de bewindslieden waar die gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken betrekking op hadden. Wat zegt dat over het toezicht op de geheime gegevensverzamelaars van de inlichtingendiensten? Veel politici leken opgelucht toen bleek dat de gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken niet door de Amerikaanse NSA, maar door de Nederlandse inlichtingendienst zelf waren verzameld. Het waren niet de ontketende Amerikanen met hun waterboarding en secret renditions die de gegevens hadden afgetapt, was de gedachte, maar onze eigen mensen. Het was allemaal gebeurd in de context van de internationale samenwerking om terrorisme te bestrijden. Niets aan de hand.

Maar is met al die Snowden-onthullingen niet juist duidelijk geworden dat het begrip terrorismebestrijding een van de meest rekbare is in het lexicon van hedendaagse politici? Het is een begrip waar kennelijk ook het bespieden van bevriende naties, kritische maatschappelijke organisaties en ordinaire bedrijfsspionage onder kunnen vallen. Samenwerking met bondgenoten is mooi, maar laat Nederland zich zo niet voor het karretje van de V.S. spannen?

Door: Joop
Lees meer

Dalternative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: