DE WAARHEID

Het artikel dat geschreven is in de volkskrant en op deze site is het begin van een bewustwording.

Echter het is nog erger als men nu denkt dat men weet.
Naar speurwerk over verschillende feiten, en het combineren van deze gebeurtenissen geeft mij een duidelijk beeld wat er aan de hand is.

Als we terug gaan in de geschiedenis naar 24 december 1913, op dat moment is door diverse bankers de FED opgericht, waar men het als privé personen en instellingen het recht op het drukken van het geld uit het niets heeft afgedongen.

Deze Bankers hebben wereldwijd de totale controle over het Geld, Energie, Voeding en Farmaceutische industrie, Media.
Zij bepalen het wereld beleid en niet zoals de gewone man denkt een regering.

Zie de machtspiramide en volg het spoor van het geld.
In 1914 begon de eerste Wereldoorlog, waar de Bankers alle fronten van geld en middelen heeft voorzien. Hierdoor is er een economische groei geweest, deze is echter tot stilstand gekomen door het uitblijven van verdere conflicten. de grote crisis 1929 – 1930

Toen de Duitsers deze hadden verloren is er om de schade die Duitsland moest betalen de BIS Bank in Zwitserland opgericht.
Deze bank is de Bank der Banken en bestuurd bijna alle centrale banken over de hele wereld, en is eigendom van diverse Banker families zoals JP Morgen, Rockefellers, Rohtschild in het totaal 13 bloedlijnen.

Deze Bis bank heeft als handelskanaal gefungeerd voor de Duitsers voor en tijdens de tweede wereld oorlog. Zij hadden er alle belang bij dat Hitler aan de macht kwam. en hij de Duitse economie heeft laten groeien door werkverschaffing.

In 1962 geeft JF Kennedey een signaal af dat de Amerikaanse regering weer de controle moet hebben over de geld creatie en uitgifte.
Dus achter af met al deze wetenschap is het niet zo moeilijk om na te gaan waarom hij is vermoord.

In 1971 ging de franse president Charles de Gaulle naar American met zijn dollars om deze voor goud om te ruilen.
Nixon werd hier door verrast, het bleek dat men niet genoeg goud bezat of Frankrijk te betalen, laat staan de rest van de wereld.
Door deze confrontatie werd duidelijk dat het geld systeem zonder dekking in stand werd gehouden.
Toen is men andere landen gaan dwingen op de Dollar als betaalmiddel te gaan gebruiken voor de olie en energie handel wereldwijd.

Op deze manier werd de rest van de wereld gedwongen om Dollars te kopen om goederen in te kopen die men zelf niet produceerde.
Als men nu inziet dat er met ongedekt geld werd ingekocht voor ca $ 800 miljard dollar per jaar, waar geen tegenwaarde tegenover staat als alleen een stukje papier waar het op gedrukt staat.
Komt met tot de inzicht dat dit niet ongelimiteerd kan blijven doorgaan.

Amerika gebruikt met haar ca 300 miljoen inwoners 50% van alle wereld energie.
Dus de overige 6,5 Miljard mensen moeten het stellen met de overige 50% energie dat er is.

In 1991 de eerste Golfoorlog die door Bush Senior werd begonnen is alleen tot stand gekomen doordat de olie productie in gevaar kwam, tevens was en is Deze Ex President aandeelhouder van investeringsbanken en fondsen die in de wapen industrie zitten.
Dus hij had er persoonlijk belang bij om deze eerste Golf oorlog te beginnen.
De Bush familie komt van oorsprong uit Duitsland en de vader van Bush senior heeft toen de zaken voor de nazi’s behartigd.

Bush Senior heeft toen al in zijn toespraken duidelijk gemaakt dat er een Nieuwe Wereld Orde en regering moet komen. ( Hiermee wordt duidelijk dat het fascisme was verhuist van Europa naar de USA. )

Er is toen door een groep mensen geopperd dat er een tweede Pearl Harbor zou moeten komen om de economie weer een impuls te kunnen geven, Er moest weer een oorlog komen om wederopbouw projecten, wapenindustrie en overige handel te kunnen uitbreiden. ( opium Afghanistan )

Rumsfeld says $2.3 TRILLION Missing from Pentagon ( youtube )
Echter naar de aanslagen op 11 september van 2001 is dit probleem naar de achtergrond verdwenen, door corruptie en aan diverse projecten voor ondergrondse militaire installaties is er veel geld verdwenen.

Met de wetenschap dat de Bush familie zelf baat heeft bij een oorlog, en dat de jongste zoon Marvin Bush de veiligheid van de Twin Towers onder zijn hoede had, Senior tijdens deze actie de leiding vanuit het wittehuis had, en de president een school bezocht waar hij zat te lezen uit een boekje dat hij onderste boven hield.
Moet dan ook duidelijk worden dat deze aanslag waar men na 3 dagen 19 personen voor verantwoordelijk houdt, van deze 19 personen leven meer als de helft gewoon.
Het paspoort van Mohammed Atta dat tussen het puin gevonden werd zonder noemenswaardige schade, terwijl van het hele gebouw alleen stof is over gebleven.

Dit is erg absurd, 9.11 wat een insider job door de regering zelf in scene gezet.
Voor de aanslag op WTC is er maanden gewerkt om nieuwe bekabeling te installeren.

De week voor de aanslag is er 3 dagen geen stroom in het gebouw geweest waardoor er door niemand gewerkt kon worden, maar er wel veel bedrijvigheid is geweest.

Zie voor verdere info op Youtube onder waarheid 9/11

Feiten:
1. Over grote delen van de stad lag er een laag stof dat termiet bevatte. ( springstof om staal mee te smelten ).

2. Voordat het eerste vliegtuig insloeg er een zeer zware Explosie onder het gebouw heeft plaats gevonden. ( een mini atoombom ) William Rodriguez youtube.

3. Deze was geplaatst op een diepte van 77 meter onder de oppervlakte en komt overeen met 50 meter onder WTC, waardoor en een ruimte van 100 mtr in doorsnee is ontstaan.

4. De Vliegtuigen bij de inslag ruim 90% van de brandstof binnen 2 a 3 seconde was verbrand.

5. De overige brandstof nooit zoveel hitte heeft kunnen produceren dat hierdoor het gebouw kon instorten.

6. Maanden na de aanslag midden December 2001
er nog een hitte bij het opruimen was dat de laarzen van de mensen smolten. ( kan nooit van vliegtuig kerosine zijn geweest )

7. Een hoop mensen die betrokken waren bij het opruimen met een stralingsziekte geconfronteerd zijn geworden.

8. Er 3 gebouwen zijn ingestort waarvan gebouw nr 7 niet door een vliegtuig was geraakt.

9. De gehele bevolking haar vrijheden is afgenomen door USA PATRIOT Act (Public Law 107-56) op valse voorwendselen, door een aanslag die onder valse vlag is uitgevoerd door haar regering.

10. De werkelijke reden waarom Sadam van het toneel moest verdwijnen is dat hij geen Dollars meer wilde accepteren voor zijn olie.

11. Er sinds september 2012, meerdere landen zijn die niet meer handelen met Dollars, zoals China, Rusland, Iran, Venezuela, Brazilië, India, de groep zal hierdoor steeds groter worden, waardoor de dollar zijn bestaansrecht verliest.

12. Waar komt Herman van Rompuy vandaan? Een totaal onbekende en onbekwame politicus niet gekozen en uit het niets. Zoals het geld ontstaat.

13. De toetreding door Griekenland tot de EU, waarvan bekend was dat er met de regeringsadministratie was gemanipuleerd om toch toe te kunnen trede, hiervoor heeft Griekenland € 500 miljoen betaald aan Goldman Sacks om de zaak zo te manipuleren dat een toetreding mogelijk was.

14. Hierdoor konden de Grieken goedkoop geld lenen waardoor ze nu in de problemen zijn. En hierdoor de bevolking is gegijzeld door de trojka ( Banken zoals IMF, ECB, ESM die alle onder bestuur van de Bis bank staan. )

15. Door de welvaart verdeling van Noord naar Zuid Europa een steeds grotere afstand komt van de voorgenomen EU idealen, die onder valse voorwendselen zijn uitgedragen.

16. De grote crisis uit 2008 die in Amerika heeft plaats gevonden, en waar de grote concurrent van de citybank, JP Morgen en andere banken bewust ten val is gebracht.

17. Door de risicovolle Hypotheken, die waren afgesloten met mensen die deze nooit konden betalen, maar er op basis van premies en bonussen op het afsluiten door corrupt bankpersoneel en directies. Deze risicovolle activiteiten werden door verkocht aan Europese investeerders, pensioen fondsen, en particulieren.

18. Door geheel Europa mensen ( bankiers ) zitten die allen bij Goldmann Sacks hebben gewerkt. ECB Mario Dragi, regering Italië, Mario Montie. in de Spaanse en Griekse regering. mensen zijn geplaatst die over een immuniteit beschikken voor hun daden. En regeringen zich hebben verplicht om hun een vrijbrief te geven waardoor regeringen binnen 7 dagen een schuld op zich moeten nemen om het EMS geld te laten maken uit het niets waar de overige landen rente over moeten betalen.

19. Deze rente is nu opzettelijk zeer laag gehouden. Echter dit zal veranderen, alle regeringen knijpen de bevolking uit om de staatsrente te kunnen betalen.

20. Iedereen is gegijzeld om voor de wereld elite die nog geen 0,1% van de bevolking uitmaakt als slaaf te dienen zolang hij leeft.

21. Iedere Burger die is opgenomen bij de burgerlijkheden en een BSN nummer heeft is als onderpand voor de lening die is aangegaan, want bij een geboorte en aangifte verliest men zijn soevereiniteit, en sluit de regering een lening af van € 630.000 op het te innen belasting geld in de toekomst van deze persoon.

22. Zo vanuit de wereldelite druk op iedereen wordt uitgeoefend en volgzaam wordt gemaakt in opleiding, opvoeding, als consument met beperkte inspraak mogelijkheid.

23. Het huidige systeem niet kan overleven daar dit niet betaalbaar is zolang geld alleen bestaat op basis van schuld. de rijken rijker worden, en armen armer. Pensioenen geplunderd, Regeringen marionetten zijn.

24. De Dollar wellicht bewust te laten instorten, en een nieuwe wereld munt introduceren die alleen giraal bestaat. mensen gechipt worden of via zijn bankpas gecontroleerd wordt, valt iemand uit de toom dan wordt zijn gegevens geblokkeerd. en zo zijn existentie onmogelijk word gemaakt.

Er wordt bewust een politiestaat gemaakt onder valse voorwendselen.
Het bewust ineen laten storten van economieën zal volksopstanden oproepen, die hard neer geslagen zullen worden. oude tijden herleven. door alle wereld politiek en religie zal er veel ellende over iedereen uitgeschud gaan worden.

Dit om weer voor enkelen, de wapen industrie, en wederopbouw fondsen te late profiteren.

Home land security in Amerika heeft nu 800 Fema Kampen ingericht en operationeel. met sommige een vernietigingscapaciteit van meer als 26.000 mensen per dag. teven 7000 snelvuur wapens besteld ( tegen wie moeten deze ingezet worden? ).

Let ook even op de Bilderberg bijeenkomsten, hiervan zijn mensen lid die deel uit maken van dit totaal overheersende systeem, alleen de Bankers hebben het er voor het zeggen, zij bepalen wie er gaat regeren, de rest van de leden moet het uitvoeren.
Als alles is ingestort zal er een nieuwe opzet moeten komen. een die op lokaal gebied zal moeten fungeren, met eigen munt en industrie. Decentralisatie is noodzakelijk om te kunnen concurreren, en het verdelen van werk.

Een eeuwige groei van Economie waar dit systeem op gebouwd is, is niet mogelijk.
Gratis Energie moet mogelijk zijn. Met gebruikmaking van technieken die nu opzettelijk worden tegen gewerkt uit financieel belang.
Auto,s kunnen 1 op 100KM rijden met deze techniek, woningen gratis verwarmd en stroom gratis opgewekt.

Door bewustwording kan men zich losmaken van het bestaande systeem om een overgang te kunnen maken naar een nieuw en eerlijk systeem ten diensten van de mens, niet te kosten.

Het wordt tijd dat alles de kans krijgt om te gedijen, het latent talent van de mens voor algemeen en persoonlijk belang voorop moet staan om te kunnen ontwikkelen.

Door: Rob/De Volkskrant

Zie ook: De uitleg over de ESM overeenkomst!
En vraag u dan zelf maar eens af of u nog wilt dat uw land bij de EU blijft……

Dalternative

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: