Wordt het menens in Yellowstone Park?

De afgelopen dagen zijn er enkele verontrustende berichten naar buiten gekomen over de supervulkaan die onder het Yellowstone park in Amerika ligt.

Er doen zich een aantal ontwikkelingen voor de gelijk zijn aan die die zich voordoen vlak voor een uitbarsting, zoals de ontdekking van het Helium-4 gas.

Update: 30 maart 2014

Ongeveer een maand geleden schreven wij het onderstaande originele artikel over de toenemende seismische activiteit bij de Yellowstone supervulkaan in Amerika en een aantal verontrustende verschijnselen:

“Er vinden een aantal verontrustende ontwikkelingen plaats bij de supervulkaan onder het Yellowstone Park. Van dezelfde aard als die werden opgemerkt bij andere vulkanen, net voordat deze uitbarstten”.

Vandaag om kwart voor negen in de ochtend lokale tijd (rond drie uur in de middag onze tijd) vond er een aardbeving plaats in het Yellowstone Park van 5.0 op de schaal van Richter.

De aardbeving vond plaats aan de westkant van het park op een diepte van slechts 6,8 kilometer.

De beving werd twee uur eerder voorafgegaan door een voorschok met een kracht van 3.0.

Op dit moment vinden er schijnbaar nog steeds schokken plaats en in totaal zijn er nu 7 geteld, allemaal rond kracht 3.0.

In één van de meren, the Gray Lakes Tributary, werden vanmorgen sterke temperatuurstijgingen waargenomen van het water van bijna 7 graden Celsius (20 graden Fahrenheit) zoals te zien op het volgende kaartje.

We weten niet hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen, maar men maakt zich uiteraard grote zorgen dat dit misschien de voorbode is van de grote uitbarsting van de Supervulkaan. Lees voor begrip over de ingrijpende gevolgen van zoiets het onderstaande originele artikel.

Afgelopen december schreven wij een artikel over de supervulkaan onder het Yellowstone Park in Amerika. Daarin staat ondermeer:

“Want onder dit park bevindt zich een zogenaamde supervulkaan waarvan wetenschappers zeggen dat hij ieder moment tot uitbarsting kan komen”

En in een later geschreven artikel:

“Daar komt nu bij dat wetenschappers tot de slotsom zijn gekomen dat supervulkanen in het algemeen, dus niet alleen die onder Yellowstone Park, veel meer kans hebben tot uitbarsting te komen dan men in eerste instantie heeft gedacht. Een onderzoek van de gesmolten rots onder het Yellowstone natuurpark heeft aangetoond dat een uitbarsting mogelijk is zonder dat hier een externe “trigger” (iets wat dit in werking zet) voor nodig is.

Tot nu toe heeft de wetenschap altijd aangenomen dat om tot een uitbarsting van een supervulkaan te komen er aardbevingen nodig waren om de aardkorst open te breken zodat de lava kan ontsnappen. Echter, dit nieuwe onderzoek heeft aangetoond dat dit kan gebeuren zonder deze triggers, mits er voldoende druk wordt opgebouwd”.

En daar komt nu enkele dagen geleden het volgende bij:

Er vinden een aantal verontrustende ontwikkelingen plaats bij de supervulkaan onder het Yellowstone Park. Van dezelfde aard als die werden opgemerkt bij andere vulkanen, net voordat deze uitbarstten.

Niet alleen werd er een hoogte toename van de bodem opgemerkt en de vorming van nieuwe scheuren, maar er kwam ook een gas naar de oppervlakte. Een zeldzaam gas dat Helium-4 heet. Het is de aanwezigheid van dit gas waar de wetenschappers zich zorgen over maken. Het komt vaak vrij uit scheuren in de bodem en wordt door wetenschappers gebruikt als een indicator om te bepalen wanneer een vulkaan tot uitbarsting zal komen.

Onder andere door de recente gebeurtenissen in Yellowstone Park ontvingen wij een uitgebreide email van een lezer (dank!) die zich niet alleen grote zorgen maakt over deze supervulkaan, maar ook in zijn bericht een aantal interessante zaken met elkaar verbindt:

“Vandaag wederom allemaal berichten via de alternatieve media”. Vele wandelpaden zijn gisteren gesloten in verband met sterk toenemende temperaturen van het water wat er uit de grond komt. Helium 4 gas komt met grote hoeveelheden uit de grond. Dit gas is zeldzaam en bijna altijd een voorbode van een uitbarsting.

Begin hier serieus een naar gevoel over te krijgen. Wat als de mensheid wordt geconfronteerd met een actieve supervulkaan?!

Misschien iets om in de gaten te houden. Op het internet komen steeds meer berichten over een mogelijke uitbarsting van deze super vulkaan. Een man zet op het inernet(disclose.tv) een filmpje waarbij hij een e-mail laat zien van een goede bekende die betrokken is bij de metingen van de caldera. Deze man geeft in zijn e-mail aan dat de situatie steeds explosiever wordt, en raad zijn vriend aan om maatregelen te treffen.

Ook Michio Kaku geeft in een tv uitzending aan dat de caldera zomaar eens los kan gaan. Is dit misschien niet het “mass event”?

Het zou namelijk zeer veel in de conspiracy wereld verklaren.

1. Amerika knalt maar door met zijn financiële uitgaven. Waarom niet, hou de boel draaiende totdat het beest uitbarst. Amerika is bij een dergelijke uitbarsting volledig weg.

2. Chemtrails. Volgens een piloot een noodzakelijk kwaad. De zware metalen in chemtrails blijven langer in de lucht dan fijn stof. Hierdoor ontstaat er een heel ander regenpatroon wereldwijd. Nu een vloek maar bij een supervulkaan uitbarsting een zegen. Door de enorme hoeveelheid zware metalen door de chemtrails zal de stof en fijn stof van de uitbarsting aanzienlijk sneller uit de lucht raken. Op mondiaal nivo zal de schade in de toekomst (denk aan een kleine ijstijd) aanzienlijk korter van duur zijn.

3. Enkele maanden geleden zijn kernwapens uit de caldera zone naar het zuidoosten van Amerika gebracht. Een logische actie gezien de situatie.

4. Ontwapening van de Amerikaanse burgers. Bij een dergelijke uitbarsting krijg je uiteraard chaos op een enorme schaal. Wil je de boel wat reguleren dan het liefst met een bevolking zonder wapens.

5. Aankoop enorme partij hollow bullets. Bij mislukken ontwapening (lukt toch niet) dan is het ook echt shoot to kill.

6. Russische/Chinese militairen trainen in Amerika voor een mogelijk mass event. Bij deze uitbarsting zal er zeker internationale hulp moeten komen. Amerika zal dit alleen nooit aan kunnen met een dergelijke bewapende bevolking.

7. Wereldwijde legeroefeningen hoe om te gaan met burgers. Dutch Bison mooi voorbeeld. Let wel, wereldwijde financiële meltdown door deze uitbarsting. In alle landen van de wereld zal het leger de orde moeten proberen te handhaven.

8. Sluiten zadenkluis op de Noordpool. De uitbarsting zal een ijstijd creëren van (een positief uitgaand beeld) enkele jaren. Vele natuurlijke gewassen zullen ook bijna “uitgestorven” raken. Het zal jaren duren voordat deze voor de mens belangrijke gewassen weer op voldoende nivo aanwezig zullen zijn.

9. Aansluitend op punt 8, Monsanto. Dit bedrijf zal door de uitbarsting zijn slag gaan slaan. Misschien wat negatief van mij neergezet, aangezien de genetisch gemanipuleerde zaden uiteraard vlak na de periode van de uitbarsting zeer welkom zullen zijn voor de bevolking.

10. Enorme onverklaarbare knallen en vreemde geluiden in Amerika. Volgens steeds meer “kenners” komen deze geluiden niet uit de lucht maar is hun oorsprong vanuit ongekende krachten in de aarde.

11. Vorig jaar zijn enorme hoeveelheden militair materiaal van de oostkust naar het binnenland gebracht. Logisch bij een uitbarsting van de caldera. Het midden van Amerika is zo’n beetje de rand van het risico gebied. Materiaal staat daar waar je het nodigst is. Heb ik zelf geleerd in het leger. Allemaal logistiek.

12. Overal ter wereld ontwaken vulkanen, wel of niet door de mogelijk komst van niburu. Aardbevingen hetzelfde verhaal. Er is ABSOLUUT iets gaande in het binnenste van onze planeet, echter het is nooit anders geweest. De mens is arrogant maar vooral naïef. Iedereen is bang om zijn zogenaamde veilige wereldje zien te verdwijnen. De mogelijke gedachte daaraan wordt al verdrongen. Dat er nu een caldera gaat uitbarsten is in mijn beleving, gezien de tekenen, heel logisch. Let wel, deze caldera is al 40.000 jaar over tijd.

13. Een caldera is geen normale vulkaan. Hij is ontzettend groot en dus log. En daar zit in mijn beleving het geheim. Het gebied is in een jaar tijd 10 inches omhooggekomen. Steeds meer 3+ aardbevingen vinden er plaats. “Toevallig”kwam laatst in het AD een bericht dat de magma velden onder de caldera vele malen groter zijn dan eerst werd aangenomen. Er is dus grootschalig onderzoek naar geweest. Er zijn nu berichten over grootschalige magma verplaatsingen op een diepte van 15 kilometer.

Mijn conclusie: men weet donders goed wat er gaande is en zal een redelijk goede voorspelling kunnen maken wanneer dit feest ongeveer los gaat. Wie weet zijn ze al jaren hier van op de hoogte.

14. Conspiracy theorieën. Ik ben een fan van conspiracy theorieën. Mijn ontwaking is al vele jaren geleden gebeurd. De wereld is verrot omdat de mens een aartsegoïst is. Echter bij deze gebeurtenis, in dit zwaar arrogant, hypocriet en aan alle godsyndroom -zwaar bewapende-lijdende burgers, is het natuurlijk onmogelijk om deze beste mensen te vertellen dat Amerika er straks niet meer is. Vertel ze dat ze maar het beste naar een ander wereld deel kunnen gaan. Een onmogelijk verhaal natuurlijk. En waar moeten ze heen, ze hebben tenslotte de halve wereld verneukt dus wie wil ze hebben.

Alle duistere theorieën ten spijt, dit kan het wel eens zijn. Alle puzzel stukjes vallen in elkander. Misschien kunnen jullie nog meer zaken hierbij betrekken. Denk aan de Fema kampen, militarisering van het Amerikaanse leger, de enorme hoeveelheden body bags, de mobiele gevangenissen, de film 2012 waar dit onderwerp zeer nadrukkelijk naar voren kwam, Katy Perry met de nieuwste song de perfecte storm. De nieuwe wereldkaart van Nancy Leader. De uitbarsting triggert misschien wel wereldwijde landverschuivingen. Bijbelse voorspellingen met release the beast, vuur dood en verderf verpersoonlijking van een caldera.

Als jullie hier iets mee willen doen, mij best. Maak er om mij een beter geschreven verhaal van, echter noem mijn naam niet. De NSA is overal en in de film van 2012 liep het de mensen die deze theorieën wereldkundig wilden maken nou niet zo goed af. Ik ben 45 jaar en wil dit spektakel als het gaat gebeuren wel mee maken om voor mijn kinderen te zorgen”

Door: Turner Radio Network

Lees meer

Actueel overzicht van aardbevingen wereldwijd.

Dalternative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: