Een handdruk gevaarlijker dan roken

Overal ter wereld zijn er de afgelopen tientallen jaren “rookvrije zones” gecreëerd. Binnen niet al te lange tijd moeten we misschien ook menselijke “contactvrije” zones gaan maken.
Er is aangetoond dat het elkaar aanraken gevaarlijker is dan roken omdat superbacteriën zoals MERS zich wereldwijd verspreiden.

Uit nieuw onderzoek van de UCLA (University of California) blijkt dat het gevaar van verspreiding van ziekte door handcontact snel toeneemt. Deze toename houdt gelijke tred met de steeds snellere en uitgebreide verspreidingen van superbacteriën.

Misschien zullen er binnen niet al te lange tijd bordjes verschijnen op plekken zoals ziekenhuizen waarop een foto van een handdruk met een rood kruis er doorheen staat. Om te voorkomen dat bezoekers en hulpverleners contact met elkaar zullen maken. Ook zal er dan aan mensen worden gevraagd elkaar niet meer te knuffelen in ziekenhuizen, maar dit buiten te doen. Verplegers en andere hulpverleners zullen op de vingers worden getikt als ze het wagen om per ongeluk de hand van iemand te schudden.

Gebaren van genegenheid in ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen zullen worden beperkt tot het naar elkaar staren of zwaaien. Dit zal dienen ter vervanging van het menselijk contact vanuit de paranoïde angst voor infecties.

Uit een publicatie in de Journal of the American Medical Association blijkt eveneens dat medische professionals steeds meer geneigd zijn om de route van “niet aanraken” te kiezen als een methode om de verspreiding van bacteriën die bestand zijn tegen antibiotica te bestrijden.

Zo adviseren de auteurs van het stuk medische hulpverleners een alternatieve manier van begroeting te bedenken waarbij niet de handen geschud hoeven te worden, maar die toch beleefd is. Zo schreven ze: “Het uitbannen van de handdruk uit de omgeving van zorgverlening zal uiteindelijk misschien erkend worden als een belangrijke manier om de gezondheid van patiënten en hulpverleners te beschermen in plaats van een persoonlijke belediging door het weigeren om een uitgestoken hand aan te nemen”.

Sinds er meer en sneller verspreidende ziektes zoals MERS voor komen, begint men binnen de zorg zorgvuldiger naar menselijk contact te kijken dan voorheen. Volgens de officiële cijfers sterft ongeveer 30 procent van de mensen die met MERS besmet raken.

Het risico wat je loopt om een dergelijke potentiëel dodelijke bacterie via een handdruk op te lopen, ligt nu in dezelfde categorie als roken.

Nog afgezien voor de bacteriën waarbij geen behandeling mogelijk is, komt daar nog het risico bij van het steeds meer immuun worden van bacteriën voor antibiotica zoals we onlangs schreven:

“Wat de WHO verder zegt in hun waarschuwing is dat het publiek er rekening mee moet houden dat er veel meer doden zullen vallen omdat kinderen routinematig dodelijke infecties zullen oplopen van kleine wondjes.

Operaties in ziekenhuizen kunnen volgens hen dodelijk worden omdat patiënten daar risico’s lopen op infecties die voorheen gewoon te behandelen waren. Ze gaan verder met te zeggen dat artsen meer en meer tot de ontdekking komen dat antibiotica niet langer werkt bij blaas- en urineweginfecties, huidinfecties, tuberculose en gonorroe.

Het advies wat de WHO geeft is om te zorgen dat je regelmatig goed je handen wast om zo het verspreiden van bacteriën te voorkomen. Verder wordt artsen geadviseerd om alleen dan wanneer absoluut noodzakelijk, antibiotica voor te schrijven.”

Wat vooral duidelijk wordt uit al het bovenstaande is dat men in de reguliere medische wetenschap met de handen in het haar zit en geen andere uitweg ziet dan zoveel mogelijk lichamelijk contact vermijden of de handen goed te wassen.

Terwijl het antwoord gezocht hoort te worden in het versterken van het immuunsysteem. Een kind kan begrijpen dat hoe sterker het immuunsysteem hoe minder kans er is dat de bacteriën de overhand zullen krijgen.

Helaas houdt het versterken van het immuunsysteem in dat dit het beste werkt met de middelen die de natuur ons heeft gegeven. Juist dat is op dit moment een stap te ver voor de reguliere medische wetenschap.

Want ze kunnen dan straks wel gaan proberen om ieder lichamelijk contact uit te bannen, maar hoe zit het met niezen? Dat is een onvrijwillig iets, dat altijd en overal kan gebeuren en wat er per keer voor kan zorgen dat er meer dan 2.000 bacteriën het luchtruim kiezen.

Bron: Niburu.co

Dalternative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: