Ashtar: Jullie bekrachtigen ons met jullie Liefde!”

Gegroet, geliefde familie! Welkom op de brug van mijn schip de Nieuw Jeruzalem!

Er is zoveel aan de hand dat het bijna een duizelingwekkende serie is van gebeurtenissen en situaties – overal op de planeet Aarde. En door de bekrachtiging die jullie – lieve mensen in menselijke lichamen, vrijwilligers van de sterren – ons hebben toegestuurd door jullie liefhebbende steun en ja, jullie uitnodigingen, hebben wij volledig de leiding!!! En dit zal zo blijven want wij delen deze grootse gebeurtenissen en openingen naar mogelijkheden die wij ten volle uitwerken, en natuurlijk delen wij dit allemaal met jullie!

Jullie zijn degenen die hetgeen wij doen bekrachtigen!!!Het is heel belangrijk dat ik dit zeg omdat zonder jullie en jullie steun, wij niet in staat zouden zijn om te bereiken wat wij tot nu toe hebben bereikt en wat wij nog zullen bereiken!!!

En wat wij nog moeten doen wordt steeds minder. De dominostenen vallen om in elk aspect van het leven hier op de planeet Aarde.

En ik zeg het heel graag: Ik ben hier, ik ben daar, ik ben overal, endit betekent dat er geen oponthoud is in de activiteiten waaraan ik en de rest van het Ashtar Commando ons hebben verbonden.Wij rusten niet en er is zeker geen terugslag. Het is helemaal niet nodig om een terugslag te hebben!

Wij gaan dus door. Men zou kunnen zeggen dat wij door “marcheren” in deze centraal staande maand. Er zijn in deze maand energieën die- als jullie het je kunnen voorstellen – nog grootser, zelfs groter en zelfs nog krachtiger zijn dan wat zich tot nu toe heeft voorgedaan! Deze energieën komen direct naar de planeet Aarde vanaf de Grote Centrale Zon en door jullie eigen zon, Sol-energieën van Liefde, energieën als steun voor jullie vrijheid, energieën van moed. Ja! Dit is een belangrijk ding want hoe staan jullie op voor vrijheid, ongeacht waar jullie je bevinden?

Met andere woorden, of jullie nu een petitie tekenen of op straat demonstreren of je vrienden, familie en buren vertellen over de wonderbaarlijke dingen die er aan de hand zijn, er is overal moed voor nodig, nietwaar?

Deze energieën komen dus binnen om jullie MOED te ondersteunen, om jullie eigen kennis te ondersteunen over jullie eigen, ware, goddelijke oorsprong, om jullie te bekrachtigen in de wetenschap dat jullie even krachtig zijn als ik, Ashtar, of wie dan ook die zich bevindt in de Lichtgebieden – de hogere dimensies!

Dus bemoedigen wij jullie om naast ons te staan en te weten dat alles goed is op de planeet Aarde, eronder, erboven en erop, en te weten dat wij al zijn begonnen met landingen op, laten wij zeggen, verborgen plaatsen – geen donkere plaatsen – ver weg gelegen plaatsen, ja, maar plaatsen die vol zijn van Licht!

Wij versterken het Licht door onze komst. Wij hebben ontmoetingen gehad. Wij hebben regelmatige ontmoetingen met president Obama, met Poetin, met Xi van China en met andere leiders en spiritueel betrokken mensen en ook met degenen die belangrijke plaatsen innemen in regeringen.

Ja, sommigen van ons, met name Saint Germain, hebben leiders ontmoet die nog steeds donkere hoeden willen dragen en wij zullen daarmee doorgaan!

Maar zij zullen uit hun machtsposities worden verwijderd en zij zullen uiteindelijk begrijpen dat wij het begin van een derde wereldoorlog niet zullen toestaan!!! Wij zullen geen volkerenmoord met zulke grote aantallen als er in een wereldoorlog of bij welk ander conflict ook zouden omkomen, toestaan.

DE NUCLEAIRE WAPENS ZIJN ONKLAAR GEMAAKT!! Dus, zelfs nu: als mijnheer N* denkt dat hij een atoommacht heeft, is dit niet zo! Als hij doorgaat met het aanzetten tot oorlog – en herinner je alsjeblieft dat hij alleen maar doet waartoe hij is geprogrammeerd, er zijn mensen die hem programmeren, ook al mag hij dan aan de top zitten, hij doet, zogezegd, waartoe hij is geprogrammeerd om te doen – hij zal dus NIET IN STAAT ZIJN om een kernoorlog te beginnen!!!

Onze taak is het verzekeren van de veiligheid, laten wij zeggen, het ontmantelen of onklaar maken van de controles over welk, welk soort macht dan ook om een kernoorlog te beginnen en ik kan jullie verzekeren dat dit niet gaat gebeuren! Het gaat over VREDE! HET GAAT ALLEMAAL OVER VREDE!!! Het gaat over VRIJHEID!!! En het gaat over jullie, moedige mensen, die zo geliefd en zo gewaardeerd zijn. Jullie zijn de grondbemanning en het maakt niet uit van welke planeet jullie vandaan kwamen. Jullie zijn de grondbemanning!!!

Het Ashtar Commando is vereerd om zoveel leden te hebben van andere planeten en sterrensystemen. En onze rangen zijn exponentieel gegroeid en gaan daarmee door omdat steeds meer beschavingen door het hele Universum heen horen over wat wij hier aan het doen zijn. En nu wij de uitkomst kennen, sturen zij hun schepen om hier te zijn en niet alleen om te kijken – hoewel in veel gevallen hun orders luiden om te observeren – maar zij weten dat hun aanwezigheid hier een steun is – niet alleen voor ons in het Ashtar Commando, maar ook voor jullie, geliefde familie van Ashtar, omdat wij Een zijn!

Wij doen dit SAMEN! Zelfs ook al hebben jullie nog steeds een 3D-lichaam, jullie hebben jezelf opgetild om met ons mee te doen – niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar in jullie meditaties, jullie gebeden en ja, tijdens jullie slaap als jullie aan boord komen van de Nieuw Jeruzalem of een van de moederschepen, of jullie eigen schepen – wat jullie op dat moment ook wensen te doen!

Jullie verhogen jezelf letterlijk en van daaruit doen jullie mee met je Hoger Zelf. Jullie hebben het overzicht dat wij hebben. Jullie hebben het perspectief en jullie kunnen zelf precies zien wat er op de planeet Aarde aan de hand is!!!

Nu, ik verzeker jullie dat er vele plaatsen zijn waar het geweld doorgaat. Wel, dit is het donkerste deel van de nacht voordat het ochtendgloren aanbreekt en dit is een zeer toepasselijke uitdrukking die jullie graag gebruiken. Het IS de duisternis voor de ochtend, behalve dat het Licht helder schijnt en de duisternis in zulke mate doorbreekt dat wij voor jullie staan en jullie verzekeren dat alles zeer snel en zeker in de richting van de Gouden Eeuw gaat!

In de Gouden Eeuw zijn jullie voorbij de conflicten en schermutselingen. Het is de tijd waarin degenen die willen doorgaan met duister naar de andere plaats gaan, naar de andere planeet.

Hij zal er net zo uitzien als de planeet Aarde – wij noemen hen Herculobus – maar hij zal er net zo uitzien en zij zullen hem planeet Aarde noemen, maar zij zullen nog steeds in de derde dimensie zijn. Oh, wij zullen hem een beetje schoonmaken voor hen – dit hebben wij al gedaan.

Dit zijn de mensen die niet willen ontwaken en die niet echt donkere daden hebben begaan maar die gewoon niet willen ontwaken. Zij willen nog wat meer ervaringen hebben op de 3D-Aarde voordat zij ascenderen. Dus zal dit gebeuren in het begin van de Gouden Eeuw.

Er zijn vele mensen die hebben geopteerd voor deze lokale optie en zij zijn al weg. Er zijn er ook die zulk donkere en afschuwelijke daden hebben gedaan dat zij verwijderd moeten worden. Het zal hen niet toegestaan worden dat zij hun programma’s, hun regimes en oorlogen meenemen naar de nieuwe 3D-planeet. Zij worden ontdaan van deze mogelijkheden. Zij zullen dus naar elders worden gebracht.

Velen van hen zijn al gearresteerd en zij zullen niet alleen voor het tribunaal op de planeet Aarde komen te staan – of is dit al gebeurd – maar zij zullen ook naar hogere tribunalen gaan omdat zij zich moeten verantwoorden voor wat zij hebben gedaan.

Maar het gaat er niet om hen te straffen maar eerder om hen te laten begrijpen zodat zij zelf kunnen inzien dat zij zo ver van het Licht zijn afgedwaald, dat zij deze onuitspreekbare dingen hebben gedaan omdat zij geprogrammeerd waren om dit te doen en het is hun keuze om de programma’s op te geven of niet. En wij hebben geen antwoord voor degenen die dit niet willen doen. Ik zal eenvoudigweg zeggen dat zij een ontmoeting gaan hebben met Moeder Sekhmet en deze ontmoetingen hebben in sommige gevallen op de planeet Aarde al plaatsgevonden en er zullen er nog meer volgen op deze planeet…..en verder.

Wees ervan verzekerd dat er alleen Licht en Liefde op jullie paden zijn! Jullie hebben ascensie als jullie dit willen. Jullie hebben de hoge vierde en vijfde dimensie om naar uit te kijken. Jullie hebben complete genezing van jullie lichamen. Jullie hebben overvloed voor wat jullie ook willen verlangen. Jullie hebben levens van dienstverlening vanuit jullie Harten!Met andere woorden: het maakt niet uit wat jullie doen, jullie zullen het met Liefde doen, bekrachtigd door Liefde en jullie diensten zullen met Liefde worden ontvangen!!!

Hoe ik dit jullie met zoveel zekerheid kan vertellen? Omdat het al gedaan is! Kom naar de Brug in jullie meditaties, jullie gebeden, in jullie slaaptijd en kijk zelf maar. Jullie kunnen je eenvoudig verbinden met jullie Hoger Zelven als jullie niets voelen voor het reizen door ruimte en tijd en jullie kunnen bevestigen wat ik jullie vertel.

Kijk naar de tijdlijn van de planeet Aarde. Dat wat jullie de toekomst noemen als jullie daarnaar kijken vanuit de derde dimensie, gebeurt allemaal NU, in het Hoger Perspectief! Daarom kan ik jullie de Waarheid vertellen. Daarom kan ik jullie vertellen wat jullie hebben geleefd omdat jullie 3D-leven gewoon een holodek-creatie is van de planeet Aarde, zoals onze geliefde Sananda leert, het is hoe dan ook een illusie. Waarom ik dit zeg? Omdat jullie veel machtiger zijn dan jullie driedimensionale zelven! En is dit niet heerlijk om te weten?

Nu ga ik weg nadat ik jullie vertel dat jullie de kracht zijn achter de mars naar de Gouden Eeuw. Jullie worden op jullie beurt bekrachtigd door Liefde. Dat is de energie en als jullie je Liefde uitdrukken voegen jullie nog meer toe aan de bekrachtiging van jullie entree in de Gouden Eeuw van de planeet Aarde! En van daaruit zullen jullie oneindige keuzen hebben en ja, oneindig perfecte gezondheid!!!

Verheug je dus dat het zo dichtbij is. Sta rechtop!! Laat je hart jullie leiden en kijk in je hart om de grote schatten van Liefde te vinden, van compassie, vergeving, dankbaarheid en MOED om verder op jullie pad te gaan!

Nu dank ik, Ashtar jullie namens het Ashtar Commando, de geascendeerde meesters, de engelen en aartsengelen en zij komen allemaal in Liefde en Vreugde naar deze bijeenkomst om jullie te eren. Moeder Gaia en al haar koninkrijken van de planeet Aarde danken jullie voor het komen naar de Gouden Eeuw van Vrede en Overvloed voor de planeet!!!

Dank jullie wel omdat jullie bij ons waren – wij houden meer van jullie dan woorden kunnen uitdrukken en wij zijn allen EEN!!!

En zo is het!

Saluut!

Met dank aan onze bron: WakkereMensen.blogspot.nl

Dalternative.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: