De werkelijke reden waarom buitenaardsen hier zijn

Eén van de vragen die een groot deel van de mensheid bezighoudt is: “Wat zoeken de buitenaardsen hier eigenlijk op deze planeet en wat is hun agenda?”

Die is er namelijk wel degelijk en de reden is volkomen logisch, maar zal menigeen verbazen.

De meeste berichten die ons bereiken van buitenaardsen zijn afkomstig van moeilijk te verifiëren bronnen. Vooral de zogenaamde gechannelde berichten, waarbij ons allerlei buitenaardse boodschappen worden doorgegeven via een menselijk tussenpersoon.

Nu komt er via een blog een heel ander verhaal onze kant op aangaande de bedoeling van buitenaardsen. Niet gebaseerd op ongrijpbare gechannelde informatie, maar op gezond verstand en een beetje logisch nadenken.

Om de vraag te kunnen beantwoorden waarom de buitenaardsen hier zijn, is het van belang te begrijpen dat buitenaardsen niet de beperkingen kennen in tijd-ruimte zoals wij die ervaren.

Wanneer we accepteren dat buitenaardsen miljoenen lichtjaren ver door het universum kunnen reizen dan kunnen ze dit alleen doen wanneer ze de beperkingen van tijd-ruimte zoals wij die kennen, hebben overwonnen.

Met andere woorden, we moeten simpelweg accepteren dat buitenaardsen kunnen tijdreizen.

Daarmee hebben we dan ook direct de reden dat ze hier zijn. Tijdreizen is niet zo ver gezocht als het lijkt en buitenaardsen hebben dit waarschijnlijk al duizenden jaren lang onder de knie.

Hoewel buitenaardsen ons nu lichtjaren voor zijn op technologisch gebied, begrijpen ze ook dat er een tijd zal komen dat ook de mens de beperkingen van tijd-ruimte zal weten te overwinnen.

Waarom zou dat feit dat wij ook in staat zouden zijn om tijdreizen uit te voeren, zo’n grote bedreiging zijn voor de buitenaardsen?

Wat we niet moeten vergeten is dat de buitenaardsen ons al heel lang in de gaten houden. Duizenden jaren lang hebben ze alles wat wij doen al geobserveerd.

De dingen die ze hebben gezien, zijn ze nu niet echt vrolijk van geworden. Ze hebben gezien tot wat voor verschrikkelijke dingen de mensheid in staat is. Ze hebben gezien wat we elkaar aan doen. Ze hebben onze oorlogen gezien. Ze hebben gezien hoe wij volkomen maling hebben aan het welzijn van onze medemens en ze hebben gezien hoe wij in staat zijn om onze kinderen te laten verhongeren. Hoe flora en fauna gebukt gaan onder de mens.

Het is dus niet zo vreemd dat ze bang zijn voor ons.

Niet dat wij op dit moment in staat zouden zijn om welk buitenaards volk dan ook kwaad te doen, maar wat zal er gebeuren op het moment dat wij in staat zijn om de beperkingen van tijd-ruimte op te heffen?

Wat zal er gebeuren als de mens de mogelijkheid heeft om terug te gaan in de tijd . Tot een punt waarop ook de buitenaardse beschavingen nog niet ver waren ontwikkeld. Dan zouden wij met onze technologie ineens veel verder gevorderd zijn dan zij. We zouden ons dan in een positie bevinden waarbij we hen volledig konden vernietigen.

We zouden dit kunnen uithalen met ieder buitenaards ras. Het maakt niet uit hoever zij ons op dit moment op technologisch gebied voor zijn. We zouden ons in een positie bevinden waarin we hen compleet konden vernietigen.

Voor buitenaardsen zijn wij dan ook de luis in de pels en ze hebben ook alle redenen om angst voor ons te hebben.

Wat zou er echteer gebeuren als buitenaardse volken onderling in een ruzie terechtkwamen. Hoe zou dan de mogelijkheid om te kunnen tijdreizen dit conflict beïnvloeden? Zouden ze met elkaar gaan strijden in het nu of zouden beiden teruggaan in de tijd om zo te proberen voordeel over de ander te behalen?

Dit zou ongetwijfeld leiden tot een ramp. Twee volken of rassen die proberen terug te springen in de tijd om de ander te kunnen vernietigen.

Er zijn bij dit scenario eigenlijk maar twee mogelijke uitkomsten. Of de ene wint en vaagt de ander van de kaart, waardoor deze op zijn beurt wordt aangevallen door een alliantie van neutrale rassen om te voorkomen dat ze dit ook bij hen kunnen doen. Of beide vechtende partijen slagen erin om elkaar van de kaart vegen. In beide gevallen zijn er geen winnaars.

Dus kun je maar één keiharde conclusie trekken en dat is dat buitenaardsen zich niet bezighouden met oorlogvoeren. Voor hen is universele vrede een absolute noodzakelijkheid. Onze buitenaardse bezoekers willen dat wij dat keiharde gegeven van universele vrede ook adopteren.

Dat is de reden dat ze hier zijn. Dát is wat ze aan ons proberen over te brengen.

Als we nu even op een rijtje zetten wat we tot nu hebben: Buitenaardsen zijn in staat om te kunnen tijdreizen, waardoor ze eigenlijk nooit meer oorlog met een ander zullen voeren.

De buitenaardsen beseffen dat de mensheid op een goede of kwade dag dezelfde technologische ontwikkeling als hen zal bereiken en kunnen daardoor, als we niet drastisch ons gedrag veranderen, een serieuze bedreiging vormen voor andere volken in het universum.

Daarboven hebben de buitenaardsen al talloze keren laten zien dat wanneer nodig ze zullen ingrijpen binnen onze nucleaire technologie.

Het patroon is voor wie het wil zien duidelijk te herkennen: Vrede is een absolute universele noodzakelijkheid.

Dat is de boodschap. Daarom zijn ze hier. Ze zijn hier totdat ook wij deze universele vrede accepteren. Niet als een politieke boodschap, maar als fundament van ons bestaan. Bovenal moeten wij het onze buitenaardse bezoekers duidelijk maken dat dit is wat wij willen.

Wat moet je doen als je ook universele vrede wilt?

Teken de petitie voor Universele Vrede.

Dit is wat er op staat:

up 1

Je kunt je natuurlijk afvragen wat voor zin het heeft om een petitie te tekenen voor universele vrede. Zouden de buitenaardsen zich bewust zijn van deze petitie? Het is een on-line petitie en aangezien we weten dat onze overheden ons aan alle kanten in de gaten houden, gaan we ervan uit dat de buitenaardsen dat ook wel doen.

Stel je voor wat een indruk dit zou maken als een paar miljoen mensen deze petitie zouden ondertekenen. Stel je voor dat er wereldwijd miljoenen mensen zijn die actief hulp vragen aan de buitenaardsen. Vragen om ons te beschermen tegen de idioten die nucleaire, biologische en chemische wapens hier op aarde (zouden) gebruiken.

Zou het wereldwijd niet het meest trending topic worden op alle sociale media?

Wees je bewust dat wanneer je deze petitie ondertekent je actief meewerkt aan positief contact tussen ons mensen en de buitenaardsen.

Nu we het toch hebben over sociale media. Facebook wil geen universele vrede want daar doen ze hun uiterste best om dit niet te delen. Als je Facebook hebt, deel het daar desondanks ook zoveel je kunt. Kennelijk is het serieus genoeg voor ze om te proberen te voorkomen dat we met z’n allen een duidelijke boodschap van vrede kunnen sturen aan hen die niet hier op aarde resideren.

Dat alleen moet al een reden zijn om onmiddellijk de petitie te tekenen en de universele vrede overal te verspreiden. Delen!

Bron: Cognizant Nation HQ

Met dank aan onze bron: Niburu.co

Dalternative.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: