Waarheid en diens energie in de wereld

Dierbaren, wij groeten jullie in deze tijd van nieuwe aanvangen — de tijd van het voorjaar.

Velen van jullie zijn uitgeput, werden overspoeld met de kwesties van het winterse weer en zuchten van opluchting als jullie meer van de verwarmende Zon zien welke krachtige nieuwe energieën met zich meebrengt. Ben voorbereid om enig verschuiven binnenin te ervaren alsook het te observeren in het algemene besef van de wereld, hetgeen vergezeld zal gaan door enige weer gerelateerde kwesties.

Een nieuw en krachtig bewustzijn is bezig geboren te worden en zoals met alle geboortes wordt het vergezeld door enige pijn en moeilijkheden, veel van wat afhankelijk is van een bereidheid of niet-bereidheid om verandering te omhelzen. Velen ontdekken bij zichzelf niet langer in staat te zijn om blindelings de politieke nonsens te accepteren met diens begeleidende regels en voorschriften. Het zelfdienende en adolescente gedrag van vele zogenaamde “leiders” helpt mee om de ogen van velen te openen. Het is een tijd van ontwaking en de opgestapelde oogkleppen waar zovelen mee geleefd en deze voor lief genomen hebben, gaan eraf.

Wij wensen te spreken over waarheid, en diens energie in de wereld. Concepten en overtuigingen over waarheid stromen van en manifesteren door het individuele bewustzijn, alsook worden zij vastgehouden in het onpersoonlijke Universele overeenstemmende bewustzijn. Bepaalde ideeën die in stand gehouden worden waarheid te zijn binnenin het meerderheidsbewustzijn worden steeds meer afgewezen in het persoonlijke bewustzijn. Ieder beetje van Licht dat jullie omhelzen wordt dan een deel van het algemene wereldbewustzijn en deze vermenging en de verlichting van het wereldbewustzijn is wat de ongeïnteresseerde en onontwaakte massa’s toestaat te ontwaken.

Concepten en overtuigingen over waarheid reflecteren het geloofsysteem (staat van bewustzijn) van het individu en verandert gemakkelijk. WAARHEID in diens hoogste betekenis kan nooit veranderd of begrensd worden en wordt eindeloos door de Goddelijke Wet bestuurd en op diens plaats gehouden. Wij spreken natuurlijk over de spirituele waarheid, de enige waarheid die er is, wat Eén alomtegenwoordig, oppermachtig, alwetend bewustzijn reflecteert en alles dat er binnenin belichaamd wordt. Dit is de absolute en de enige werkelijkheid.

Het is tijd om alles te onderzoeken dat jullie als waarheid bevatten dierbaren, want veel dat voorbij komt als waarheid is eenvoudig het één of andere concept dat van generatie op generatie doorgegeven is. De meeste derde dimensionale ideeën samen met hun specifieke regels en voorschriften, werden aan de voeten van ouders geleerd, van religieuze leiders, regeringen, wetenschappers en experten die eenvoudig na-apen wat hen geleerd was. Vele leringen bezitten helemaal geen echte waarheid, maar representeren eenvoudig het huidige derde dimensionale denken tenzij de leraar ietwat spiritueel ontwikkeld is en zelfs dan, wat er ook gepresenteerd wordt kan niet hoger stijgen dan de leraar diens bereikte staat van bewustzijn.

Dit is waarom jullie moeten leren om van binnenuit te leren. Jullie zijn gereed, en velen van jullie doen het, maar stellen het in vraag en zijn verward omdat de wereld nog niet deze manier van leren en leven ondersteund.

Een goed voorbeeld van een ingeworteld concept dat van generatie op generatie doorgegeven is en als waarheid vastgehouden werd en vooroordeel is — de overtuiging/het geloof dat een ander minderwaardig is vanwege de huidskleur, de vorm van de ogen, de taal enzovoorts. Kinderen worden onderwezen door de woorden, de acties en houdingen van volwassenen dat specifieke karakteristieken sommigen minderwaardig maken.

Veel van deze overtuigingen werden voorwaarts gedragen in het cellulaire geheugen vanuit vroegere levens en worden nu gepresenteerd en zullen doorgaan gepresenteerd te worden in uiteenlopende vormen totdat zij losgelaten en opgeruimd worden. Sommigen die niet in staat zijn om voorbij krachtige vastgehouden overtuigingen te gaan, zullen een pregeboorte keuze maken voor enige noodzakelijke ervaringen om spiritueel te groeien, en dus mag de pregeboorte keuze van een voormalige slavenbezitter zijn om dit leven als een zwarte persoon te ervaren. Iemand die Indianen vermoordde en martelde in een zoektocht naar land met het vestigen van de VS mag zichzelf nu gewaarworden als een Indiaan te leven, alle begeleidende vooroordelen ervarend. Hetzelfde is waar voor de homoseksuele gemeenschap.

Niet alle keuzes om in een groep geboren te worden waar vooroordelen tegen bestaan zijn gebaseerd in Karma. Er zijn vele ontwikkelde zielen van groot Licht die specifiek situaties uitkiezen waarin zij vooroordeel zullen ervaren om de energie te veranderen, om de wereld te verlichten, en diegenen van de specifieke “groep” te helpen om te begrijpen, lief te hebben en zichzelf in ere te houden. Jullie kennen vele van deze Lichtwerkers als de leiders en genezers binnenin bepaalde groepen.

Karma is GEEN STRAF maar het is het balanceren van de energie dat nodig is wanneer een individu niet in staat is om voorbij de één of andere oude ontgroeide bewustzijnsstaat te gaan, dat levensspanne na levensspanne stevig vastgehouden werd. Karma representeert vaak de één of andere actie of wisselwerking van een vorig leven dat gereed is om opgelost en opgeruimd te worden. Karmische ervaringen representeren een manier van oplossing voor de onontwaakte die niet in staat of niet bereid is om op hogere manieren op te ruimen. Velen moeten nog steeds deze manier leren, maar karmische ervaringen zij niet langer noodzakelijk wanneer een individu zich eenmaal voor de waarheid opent, want hij is dan in staat om onderwezen te worden en via hogere en veel gemakkelijkere manieren te leren.

Als je ontdekt dat binnenin jou vooroordeel of zelfs haat richting bepaalde groepen of individuen naar het oppervlak komt, reageer niet en veroordeel jezelf niet, maar verheug je want dit betekent dat je nu ontwikkeld genoeg en gereed bent om oprecht jouw geloofssysteem van deze specifieke kwestie te onderzoeken. Vraag jezelf; “In het Licht van de Ene, wat is het dat ik geloof? Ja, ik zie verdeeldheid en disharmonie, maar wat is de waarheid?’ Dit is hoe jullie wat voor onjuiste overtuigingen dan ook identificeren waar jullie je nog steeds onbewust van mogen zijn en die jullie vasthouden over wat dan ook, dierbaren.

Alle serieuze studenten van de waarheid worden in deze krachtige tijd schoongeschrobd, iedere zogenaamde kleine kwestie van het onjuiste presenteert zichzelf om onderzocht en losgelaten te worden — de spirituele leiband raakt zeer, zeer kort en velen van jullie ontdekken dat zij niet veel plezier hebben. Sta het proces toe dierbaren, want eenmaal opgeruimd van alles dat onjuist is, zullen jullie in staat zijn om je in de hogere frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde en Licht — Waarheid — te bewegen, te leven en te zijn. Het leven zal worden wat het bedoeld was om te zijn, en jullie zullen vrij zijn, om nooit weer terug in slaap te vallen.

Probeer niet om de kwesties in vraag te stellen en hen te beredeneren waarvan jullie intuïtief weten dat zij losgelaten moeten worden, maar accepteer eenvoudig dat verandering het proces van de evolutie is. Jullie kunnen in/naar de hogere frequenties van het Licht geen dichte en onverlichte energieën met jullie meedragen waar jullie gewend aan geraakt zijn, ongeacht hoe plezierig, comfortabel of lucratief zij ook zouden kunnen zijn. Zoals altijd, is er de vrije wil keuze wat iedere ziel toestaat de droom zolang als gewenst te leven.

Waarheid is, is altijd geweest en zal altijd zijn. Waarheid verandert nooit, het zijn alleen maar de onverlichte concepten van de waarheid die veranderen, wat is wat er met het Universele besef in deze tijd aan het gebeuren is. Begin de WAARHEID achter de “waarheid” te herkennen en begrijp dat jullie omhelzing en het leven vanuit WAARHEID de enige manier naar verlichting is op welk punt jullie dan om kunnen keren en anderen kunnen helpen om in/naar hun verlichting te verhuizen — jullie worden Lichtwerkers.

De energie van WAARHEID is LIEFDE en binnenin die Liefde is eenheid, vrede, vreugde, heelheid en overvloed in oneindige vormen en variëteiten. Dit is de werkelijkheid. Dit is wat jullie nastreven en dit is wat jullie zijn.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.onenessofall.com

Met dank aan onze bron: WakkereMensen.blogspot.nl

Dalternative.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s