Basisinkomen betekent einde uitkeringen

Iedere uitkering heeft het karakter gekregen van een gunst van de overheid aan een burger die niet meer voor zijn eigen inkomen kan zorgen. Om deze gunst te kunnen krijgen worden steeds meer tegenprestaties geëist op straffe van het korten van de uitkering.

Geen formuliertje ingevuld: 100% korting. Niet meegewerkt in de sollicitatieles: 25% korting. Niet positief geantwoord: 50% korting. Geen hardloopcursus gevolgd: 50% korting.

De invoering van een basisinkomen betekent een einde aan de walgelijke praktijken van intimidatie en machtsmisbruik die bij het veschaffen van een uitkering blijken te horen. Iedereen die 18 jaar in NL verblijft krijgt een vast en gegarandeerd basisinkomen waarop hij of zij zijn hele leven kan terugvallen, tot aan het overlijden. Voor personen die meer willen verdienen blijft natuurlijk de vrijheid dit te doen in de mate dat zij dat willen. Maar nooit zullen hun inspanningen het grondrecht van het basisinkomen kunnen aantasten. Want dat is een levenslang recht.

Over de betaalbaarheid heel kort. Zie daarvoor het 4 jaren plan. Natuurlijk is dit een haalbare kaart, maar daarvoor zullen wat prioriteiten die nu bovenaan staan moeten sneuvelen: de hoogste inkomens gaan meer belasting betalen (zitten nu op een maximum van 52%) en de bedrijven zullen meer moeten gaan bijdragen aan de samenleving in plaats belasting te ontduiken en te ontgaan.

Er gloort hoop aan de horizon.

Met dank aan onze bron: DeLangeMars.nl

Dalternative

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: