Wie zijn wij?

 

De meest essentiële vraag die een mens zich kan stellen is: “Wie ben ik?“. Natuurlijk zijn er nog een paar andere vragen die ons bezig kunnen houden, zoals “Wat is de zin van het leven? Waar komt alles vandaan? Bestaat er een God?” enzovoort.

Nou goed, daar wilde ik dan maar eens eindelijk een zinvol antwoord op geven. Tenslotte ben ik eruit. Het is dan best nuttig om zoiets te delen. Of kan dat helemaal niet; ‘Eruit zijn‘? Ik denk van wel. Wellicht zal dit onderwerp u een beetje zwaar op de maag vallen tijdens het opstarten van uw pc in de baas zijn tijd of na het avondeten. Of misschien bekijkt u dit in de trein onderweg naar uw werk en leest u liever de vers gedrukte leugens van het propagandablad dat zich krant noemt. Dat is wel zo luchtig. Toch kan ik het niet laten u een zwaar stukje kost te geven.

Hogere dimensies

In mijn interview met Jesse Nouwen heb ik het gehad over hogere dimensies. Ook in mijn artikelen heb ik al geprobeerd uit te leggen hoe wij ons hogere dimensie voor kunnen stellen. Ergens in onze bio-computer genaamd ‘lichaam’ schuilt zich iets wat ons bewustzijn geeft. Vaak wordt dit omschreven als de ziel. Mensen die een ‘bijna dood ervaring’ hebben meegemaakt omschrijven vaak vergelijkbare waarnemingen als mensen die DMT gebruikt hebben. DMT is de werkzame stof uit bijvoorbeeld Ayahuasca. [Quote Wikipedia] Ayahuasca wordt door sommige indianenstammen ritueel gebruikt in de Amazone-regenwouden van Zuid-Amerika. Wanneer het gebruik is aangevangen weet men niet; de traditie is zeker honderden jaren oud. Inmiddels is het traditionele gebruik in Zuid-Amerika verspreid van Ecuador in het westen en de Orinoco in het noorden tot aan Paraguay in het zuidoosten. De thee wordt over het algemeen gemaakt uit een plant (de Psychotria viridis, die de psychoactieve stof dimethyltryptamine (DMT) bevat) en een liaan (de Banisteriopsis caapi, die de MAO-remmer Harmine/Harmaline bevat). De combinatie van deze twee stoffen zorgt voor een zeer sterk psychoactief brouwsel met een hevige bewustzijnsveranderende werking. Nu zou je kunnen zeggen dat dit dus een soort drug is, maar de stof DMT wordt ook aangemaakt in de pijnappelklier ten tijde van het sterfproces. Verondersteld wordt nu dat de pijnappelklier dan ook verantwoordelijk is voor een hoger dimensionaal bewustzijn.

Als wij dus mogelijk een ziel hebben – wat dit dan ook moge zijn – zou je dan kunnen veronderstellen dat die ziel in verbinding staat met iets in die hogere dimensies? Kan het zijn dat onze hersenen de verbinding met deze hogere dimensies kunnen leggen door het aanmaken van DMT in de pijnappelklier? O, als u nog niet helemaal begrijpt wat ik met hogere dimensies bedoel, lees dan eerst nog even het verhaal van de platlanders.

Wat bevindt zich in die hogere dimensies? Als je mensen met een ‘bijna dood ervaring’ moet geloven, vervalt elk beeld dat wij hebben van tijd en ruimte. De vraag ‘Wie ben ik?’ krijgt een ander perspectief als we het op die manier zouden bekijken. Wij ervaren ons leven immers als een tijdsafhankelijk proces. We worden geboren, groeien op, genieten, maken leuke en minder leuke dingen mee, worden ziek of ouder en sterven. Maar misschien leeft onze ziel wel verder. Nou, daar zijn de meeste religies het wel over eens. Alleen die voegen er nog een stukje angst en het verlossingsalternatief aan toe. Dan zijn er ook “religies” die een soort reïncarnatie aanhangen, waarbij de ziel steeds terugkeert in een nieuwe levensvorm.

Goed en kwaad

Een zeer nuttige vraag die mensen zich tevens zouden kunnen stellen is: “Is er een God?” of “Hoe is het leven ontstaan?” Er bestaan meerdere religies, waaronder die van het toeval, zijnde ‘de evolutietheorie’. Door een grote oerknal en een aaneenschakeling van toevalligheden is de meest fantastische complexiteit en variëteit aan leven ontstaan in het universum. De wetenschap lijkt er de afgelopen decennia alles aan te hebben gedaan om de hypotheses van deze theorie te onderbouwen met aangenomen wetmatigheden die door nieuw aangenomen wetmatigheden worden onderbouwd en “bewezen”. Het blijft echter een geloofssysteem. Een ander geloofssysteem is die van een scheppende kracht. Sommige religies noemen dit God of Allah. In alle gevallen moet er echter ook een verklaring gevonden worden voor het bestaan van ‘kwaad’ en ‘onrecht’. Waar komt alle dood en verderf anders vandaan?  Waarom bestaan schepping en destructie eigenlijk naast elkaar?

Stel dat er een scheppende energie is of stel dat dit één enkele schepper is; waarom is er dan toch ook die destructie? Waarom oorlogen? Waarom genocides? Waarom ziektes en sterfte? Waarom bestaat goed en kwaad.

God en Satan

Als we er nu voor het gemak eens even van uit gaan dat er een God is die scheppend is, dan is het best plausibel te veronderstellen dat er iemand anders is die verantwoordelijk is voor het tegenovergestelde, namelijk destructie. “Ja, maar ik geloof niet in een God” zult u nu misschien zeggen. Nou, dan gelooft u lekker in de evolutietheorie of iets anders, maar kunt u dan ook de destructieve energie verklaren? Is zowel goed als kwaad een gevolg van al die toevallige aaneenschakeling van gebeurtenissen die de complexiteit van het leven heeft voortgebracht?

Ik stel dat er een God is die alles gemaakt heeft, zoals ook Enki omschreef op de gevonden Sumerische kleitabletten. Zecharia Sitchin heeft dit vertaald in het boek ‘The Lost Book of Enki’. De Annunaki maakten ons mensen naar hun beeld als slavenras om het goud van de aarde te delven, maar ook voor de Annunaki was er sprake van een God, de schepper van alles. Dus ook zij erkenden een grote macht. Ervan uitgaande dat deze Annunaki zich binnen dezelfde driedimensionale vijfzintuigelijke waarnemingsrealiteit bevonden als wij, was het bestaan van een dergelijke God net zo onvoorstelbaar als dat dit voor ons is.

De mogelijkheid van het ervaren van hogere dimensies blijkt tot onze beschikking te komen als gevolg van DMT. De pijnappelklier speelt hierin dus mogelijk een rol. Ergens in onze hersenen ligt dus een toegangspoort richting hoger dimensionaal bewustzijn. Wat nu als er mogelijk een God bestaat die zich in deze hogere dimensies bevindt? Dan is het ook niet gek te veronderstellen dat er ook een Satan bestaat. We kunnen het ook ‘scheppende energie’ versus ‘destructieve energie’ noemen. Wat nu als deze God geen persoon is, maar meer een goddelijke bron, waarvan we allen deel uitmaken en waarmee onze ziel kwantumverstrengeling heeft?

Hogere dimensies

brain03Als wij dan in staat zouden zijn om onze driedimensionale vijfzintuigelijke waarneming te overstijgen en het er op lijkt dat dergelijke ervaringen overeenkomen met een ‘bijna dood ervaring’, zou je kunnen veronderstellen dat ons bewustzijn niet afhankelijk is van deze tijdsgerelateerde biocomputer, genaamd ‘lichaam’. Dat zou dus betekenen dat we niet sterven als ons lichaam sterft. Het zou ook kunnen betekenen dat die hele tijdslijn van ons leven slechts een driedimensionale vijfzintuigelijke beleving is. Ons leven is dan misschien slechts een momentopname van de oneindigheid waartoe we behoren. Is onze biocomputer – genaamd ‘lichaam’ – dan niet in staat om alvast meer waar te nemen dan datgene wat we nu doen; zijnde tijd, hoogte, diepte, geur, reuk, tast, enzovoort? Blijkbaar wel, want mensen die DMT gebruiken (dezelfde stof die de pijnappelklier aanmaakt) ervaren bijvoorbeeld de afwezigheid van tijd. Zit er dan misschien in onze biocomputer genaamd ‘lichaam’ een beperking ingebouwd die onze dimensionale waarneming beperkt? Zit er iets in onze hersenpan “ingebouwd” wat ons binnen deze waarneming houdt, terwijl we eigenlijk veel meer zouden kunnen waarnemen?

Godsconnectie

Mijn steeds sterker wordende overtuiging is dat wij een godsconnectie hebben. Onze ziel staat in verbinding met de scheppende energie. Laten we het voor het gemak dan maar even God of Allah noemen. Onze ziel staat daar van nature mee in verbinding. Liever noem ik het kwantumverstrengeling. Kwantumverstrengeling is een fenomeen uit de kwantummechanica waarbij twee of meer natuurkundige objecten zodanig verbonden zijn, dat het ene object niet meer volledig beschreven kan worden zonder het andere specifiek te noemen. “Maar Vrijland, hoe weet je dat nou?”, zult u wellicht denken. Ik weet het, omdat ik het zo in mijn ‘bewustzijn’ ervaar. Het is mijn stelligste overtuiging diep van binnenuit. Onze ‘ziel’ of ‘bewustzijn’ is onafhankelijk van onze biocomputer. Die gaat dood binnen deze waarnemingsfrequentie. In ‘Het verhaal van de Platlanders‘ noem ik het voorbeeld van een bal die door Platland valt. De bal is slechts zichtbaar op het moment dat hij door het vlak beweegt. Zo is onze biocomputer slechts levend zolang onze ziel zich door deze waarnemingsfrequentie beweegt. Maar we zijn er al voordat we onszelf binnen deze waarnemingsdimensie beleven en daarna. Het lichaam is slechts een waarnemingsprojectie binnen deze realiteit. We zouden er dus ook helemaal niet krampachtig aan vast moeten willen klampen.

Een tweede stelligste overtuiging die ik heb, is dat wij onze godsconnectie (connectie met de scheppende positieve kracht) kunnen ervaren als wij de gevangenis binnen deze dimensionele realiteit gaan zien. We worden gevangen gehouden tijdens ons leven door middel van onze biocomputer middels een technologisch slot in ons brein. Vergelijk het een beetje met de stand van zaken op het gebied van nanotechnologie op dit moment. De ‘samenstellers’ van onze biocomputer hebben er voor gezorgd dat wij niet meer waar kunnen nemen dan datgene wat we nu doen. Althans, ergens in ons zit het wel, maar we kunnen er niet bij, omdat we tenslotte genetisch samengesteld zijn als slavenras. Maar als we dat slot in ons brein zouden kunnen omzeilen, zouden we onze zielsconnectie met de goddelijke scheppende energie gaan ervaren en inzien. En dat is niet de bedoeling voor een slavenras.

In feite staat ieder levend wezen in connectie met de scheppende energie. We moeten het alleen gaan inzien.

Zieltjes stelen

De negatieve kracht (de destructieve kracht) wil de scheppende kracht onderuit halen. Dat zien we duidelijk binnen ons leven. Oorlogen en ziekten zijn een goed voorbeeld daarvan. Zo zou je ook kunnen veronderstellen dat de destructieve Satan de scheppende God van de troon wil stoten. Hiervoor heeft hij (de Satan of ‘de destructieve kracht’) scheppende kracht nodig. Deze scheppende kracht bezit hij zelf niet. Hij heeft immers alleen destructieve kracht. Daarvoor heeft de Satan de zielen nodig van de biocomputers genaamd mens die van nature bezield zijn – of liever gezegd – in verbinding staan met de scheppende kracht (ofwel God). Het is dan wel nodig dat deze mensen zich niet bewust zijn van hun natuurlijke connectie met die scheppende kracht (God). Ze moeten dus in hun beperking gehouden worden en vooral niet gaan zien. Het gebruik van DMT of het hebben van een bijna doodervaring is dus niet wenselijk, maar het gaan zien van deze connectie zonder DMT is al helemaal niet wenselijk. Gelukkig werkt het ingebouwde slot in het brein tot nu toe prima. Uitzonderingen daar gelaten, maar die mensen kun je de psychiatrie in werken en platspuiten met middelen, waardoor het slot er alsnog op gaat.

Het reptielenbrein lijkt het slot te zijn dat onze werkelijke waarnemings- en godsconnectiebeleving lijkt te onderdrukken. Dat dit reptielenbrein mogelijk communiceert met een externe bron die onze zender/ontvanger functie (met de hogere dimensie) van de hersenen beperkt is geen gekke gedachte. Deze externe bron (mogelijk de maan) zorgt ervoor dat de firewall in onze hersenen ons binnen onze beperkingen houdt.

Je zou dus kunnen veronderstellen dat de aarde een soort broedplaats/boerderij voor menselijke zielen is. De menselijke ziel moet worden geoogst voor de Satan, zodat hij genoeg scheppende kracht verzamelt om God van zijn troon te stoten. Deze zielen mogen zich niet bewust worden van deze godsconnectie die ze bezitten. Daarbij is het belangrijk te gaan zien dat de term Satan een ge-personificeerde term is voor ‘iets’ wat uit eveneens uit een collectieve bron voortkomt. Ik heb dat ‘iets’ op mijn eigen website omschreven als ‘de Saturnus matrix’.

Angst en religie

De firewall in onze hersenen werkt extra goed als we in angst gehouden worden. Hierom wordt de mensheid continu onder druk gezet en is er altijd de dreiging van de financiële ellende, ziekte, oorlog en sterfte. Maar ook is er de angst voor de hel. Geloofssystemen dragen bij aan deze angst. Daarbij bieden ze de ultieme afleiding voor het ontdekken van de werkelijke godsconnectie in onze ziel. Zolang we denken dat we verloren gaan en gered kunnen worden van de hel door Jezus of Mohammed, zijn we ons er niet van bewust dat we gewoon een deel van de scheppende kracht zijn; dat onze ziel al die tijd al in verbinding stond met God.

Ontwaken en bewustzijn

consciousness1Alles wat de mensheid moet doen om de destructieve kracht die ons er onder houdt te overwinnen en de godsconnectie te ervaren, is ontwaken. U hoeft niet de nieuwe religie van het mediteren aan te hangen. U heeft geen nieuwe goeroes nodig die u via meditatie in contact leren komen met uw godsconnectie; u hoeft het slechts te gaan zien. Te ontdekken dat daar de kern ligt. Dan gaat uw geest vanzelf open. Of anders gezegd; dan gaat de ingebouwde firewall zijn werking verliezen en gaat u zich beseffen dat u al in contact staat met God of met de scheppende kracht. Dan gaat u zich beseffen dat u ook niet naar een hel gaat of dat de hemel de verlossing biedt. De verlossing zit al in u. Meditatie kan slechts een tool zijn om de controle over uw bewustzijn als gevolg van uw angsten en dus het reptielenbrein, onder controle te krijgen. Daardoor ontstaat ruimte voor het bewustzijn.

Het antwoord op de vraag “Wie ben ik?” is dus wat mij betreft: jij bent een deel van de scheppende energie; een deel van God. En de destructieve energie – of Satan (de Saturnus matrix) of hoe u het noemen wilt – heeft zieltjes nodig. Door de schijn van een hemel te wekken, probeert deze destructieve kracht zelfs via kerken en religies de goddelijke connectie die wij al kunnen ervaren te ondermijnen. Want als je via kerken angst inboezemt voor een hel en de oplossing biedt via een weg naar de hemel, ondermijn je de natuurlijke ervaring van de godsconnectie die iedereen kan hebben. Die ervaring begint met het inzien dat onze ziel of ons bewustzijn in verbinding staat met de scheppingsenergie.

God zit in iedereen. Via kwantumverstrengeling zijn we onderdeel van de goddelijke scheppende bron. Het wordt tijd dat we dat gaan zien. Want als we in die kracht gaan staan, dan overwinnen we de destructieve kracht die deze wereld in haar driedimensionale vijfzintuigelijke belevingsangstgreep houdt middels oorlogen, crises, ziektes en noem maar op. Het is tijd voor de grote ontwaking. Als we het gaan zien, vallen alle machtsstructuren uit elkaar. Zij zijn zwakker dan de scheppende kracht waarmee wij in verbinding staan. Het wordt tijd dat we dat gaan zien.

Astrologische verschuiving

Door de astrologische verschuivingen en (mogelijk) door de komst van de planeet Niburu lijkt de firewall-werking in ons brein te verzwakken. De Saturnus matrix – de WiFi zender die de matrix in stand houdt – functioneert niet meer optimaal. Deze Saturnus WiFi zender is afgestemd op ons reptielenbrein, die als het ware de firewall vormt, die er voor zorgt dat we niet de frequenties van de goddelijke bron kunnen ontvangen. Daarom moet de elitaire groep (de Saturnus cult) die in dienst staat van de Satan (de Saturnus matrix) snel met een nieuwe oplossing komen. Daarvoor is men nu bezig om via allerlei middelen de mens bij haar ontwaking vandaan te houden. Vaccinaties, genetisch gemanipuleerd voedsel, chemtrails, nanotechnologie, het internet, de actieve besturing vanuit het netwerk en het central nerve system van de NSA moet de mensheid actief gaan besturen.

De reden dat de wereldbevolking de laatste eeuwen zo exponentieel gegroeid is, is dan ook te vinden in het feit dat men voor deze astrologische veranderingen nog zo snel mogelijk zo veel mogelijk niet ontwaakte zielen moest oogsten (ten bate van Satan – of liever gezegd – de Saturnus cult). De hoop van de elite (die haar ziel verkocht heeft aan de Saturnus cult) – ter voorkoming van de grote ontwaking – is nu gevestigd op voortschrijdende technologie. Het is aan u en ik om dit te gaan zien en het te doorbreken. All you need to do is open your eyes!

Met dank aan onze bron: BeyondTheMatrix.nl

Dalternative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: