Remote vieuwers verhuizen naar veilige locaties

De aardveranderingen bestaan niet alleen uit toenemend natuurgeweld, maar ook geweld door de mensheid, misschien veroorzaakt door de onrust over de komst van een planeet.

Wanneer mensen die jarenlang de mensheid hebben gewaarschuwd, stoppen met dat werk en gaan verhuizen, wordt het misschien toch tijd om eens na te denken.

Wij schrijven al lange tijd over het fenomeen “remote viewing” als een mogelijkheid om een blik te kunnen werpen in de (nabije) toekomst.

Wellicht de meest bekende remote viewer is Ed Dames die al jaren de komst voorspelt van een zonnevlam die ervoor zal zorgen dat zo goed als alle elektriciteit op de wereld voor langere tijd zal wegvallen.

Voor de duidelijkheid en lezers die niet bekend zijn met dit fenomeen, een deel uit een eerder artikel:

Ed Dames noemt deze moeder van alle zonnevlammen de Killshot. Het gevolg zal namelijk vele doden zijn veel op een aarde die voor lange tijd verstoken zal zijn van elektriciteit.

We hebben de afgelopen jaren regelmatig verslag gedaan over de technieken die worden gebruikt bij wat men noemt remote viewing. Zoals wij schreven in een eerder artikel geen science fiction:

“Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, een korte samenvatting uit een eerder artikel:  Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingbetalers uit te geven aan dit project.

De vraag die veel mensen zal bezighouden is wanneer de remote viewers deze Killshot zien verschijnen? Is het nog dit jaar, volgend jaar of later?

Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát het gaat gebeuren, maar wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of meerdere voorvallen te identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt.

In de aanloop naar deze ultieme Killshot zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit soort “ijkpunten” aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus twee nog niet.

1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003 

2) Wereldwijde economische crisis, uitgekomen in 2008

3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, uitgekomen in 2011

4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een agressieve manier. Moet nog gebeuren.

5) De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren.

In recente artikelen bespraken wij ons vermoeden dat Ed Dames misschien wel de komst van het mini zonnestelsel zou kunnen voorspellen, omdat de passage van Nibiru en collega planeten wel eens een “killshot” zonnevlam zou kunnen veroorzaken.

Dat vermoeden is nu bevestigd door Planet X onderzoeker Marshall Masters die Ed Dames persoonlijk heeft ontmoet en die eveneens zegt dat de Killshot theorie van Dames is gebaseerd op het feit dat er een grote planeet tussen de aarde en de zon zal passeren.

Een planeet die steeds vaker wordt waargenomen, zoals blijkt uit de volgende opname die onlangs is gemaakt in Brazilië.
nibiru brazilië

En nu is er toch wel een schokkende mededeling verschenen van de hand van Ed Dames.

“Mensen beginnen in de gaten te krijgen dat dit mijn LAATSTE workshop tour is. Ik wens degene die tegen het eind van 2016 nog niet hun “persoonlijke veilige plek” hebben weten te bemachtigen, alle succes.

Het grootste deel van mijn team is al verhuisd en gebruikt nu remote viewing om geld bij elkaar te krijgen om voorraden te kunnen kopen.

Ik ben jaren bezig geweest om de wereld te waarschuwen over niet alleen wat er gaat komen, maar ook hoe men remote viewing kan gebruiken om geld te verdienen, dus er is geen enkel excuus om niet klaar te zijn”.
ed dames

Het is één ding om te waarschuwen voor dingen die gaan komen, maar een ander als iemand een lucratieve onderneming zoals hij die had met remote viewing, op te geven, omdat hij denkt dat het moment waarop deze planeet zal passeren zeer snel naderbij komt.

Bekend is dat Ed Dames met eerdere voorspellingen goed zat en daarnaast is zijn verhaal door de jaren precies hetzelfde gebleven. Klaarblijkelijk weet Dames nu dat de tijd gekomen is om te stoppen met zijn normale werkzaamheden en zich voor te bereiden op de dingen die gaan komen.

Of het allemaal zo gaat gebeuren zoals een Ed Dames of een Marshall Masters denken, weten wij ook niet. Wat we wel weten, is dat Dames klaarblijkelijk zelf wel serieus gelooft in zijn eigen kwaliteiten als remote viewer om een dergelijk besluit te nemen.

Wat we ook weten is dat er steeds vaker “per ongeluk” naast de zon planeten zichtbaar worden op de officiële ruimtetelescopen.
ed dames

Van een lezer ontvingen wij een interessant bericht (dank!) aangaande een aantal astrologische zaken en voorspellingen.

Eén van die voorspellingen is afkomstig van een klaarblijkelijk bijzonder begaafd iemand met de naam André Molenaar. Deze man is in 2011 overleden, maar heeft voor een serie voorspellingen voor de komende jaren nagelaten die ieder jaar worden gepubliceerd.

In de voorspelling van 2016, is het volgende te lezen:

Echter terwijl de mensheid zich opmaakt tot een gewelddadige climax zal er tegen het einde van dit jaar zich een omstandigheid voordoen welke de wereldleiders zal dwingen tot samenwerking over te gaan om een rampspoed te keren, waarbij gedacht kan worden aan een gebeurtenis uit de ruimte. (Een grote zonnevlam of meteoor.)

Bron: Niburu.co

Dalternative

Lees ook:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: