Nederland telt meer dan 30.000 daklozen. Wat gaan we daar aan doen?

Door PETER HENDRIKS


Begrotingsoverschot of niet, de groep daklozen is de laatste jaren enorm toegenomen. Ondanks alle goede bedoelingen lukt het niet om dit probleem naar behoren op te lossen. De opvanginstellingen zitten stampvol door de gebrekkige doorstroom. Wat moet er gebeuren?

De afgelopen zes jaar is het aantal geregistreerde daklozen in Nederland in rap tempo toegenomen. Op het moment zijn het er zo’n 31.000, ruim 13.000 meer dan in 2010. De helft daarvan zit in de vier grote steden; vooral Amsterdam heeft te kampen met grote aantallen dakloze mensen. Die stijging heeft meerdere oorzaken, maar de belangrijkste laat zich raden: de recessie.

Het mechanisme heeft iets wetmatigs: mensen raken hun baan kwijt, gaan van een werkloosheidsuitkering naar een bijstandsuitkering en kunnen de huur of de hypotheeklasten niet meer opbrengen. Na verloop van tijd volgt uitzetting. Een corporatiewoning bemachtigen is sowieso een lastige opgave, maar zonder opgebouwde inschrijfduur is het een bijna kansloze missie. Daaruit volgt logischerwijs een stijging van het aantal daklozen.

Een andere oorzaak van de toegenomen dakloosheid is het nieuwe beleid in de psychiatrische zorg, dat in 2012 werd ingevoerd. Sindsdien hebben veel minder psychiatrische patiënten recht op een permanente plaats in een instelling. Deze mensen moeten nu door de corporaties gehuisvest worden.

Een corporatiewoning bemachtigen is al een lastige missie; zonder opgebouwde inschrijfduur is het bijna kansloos.

Ook de groep recente vluchtelingen die ondertussen een verblijfsvergunning hebben gekregen, speelt een rol bij het ontstaan van dakloosheid. Statushouders worden zelf niet dakloos: ze krijgen bij wet een woning toegewezen. Hoewel veel gemeenten ook oplossingen proberen te bedenken om verdringing door de statushouders niet al te groot te laten worden, neemt zo’n grote groep hoe dan ook een hap uit het woningaanbod. Andere urgente groepen hebben daar dan weer last van.

De corporaties hebben de wettelijke opdracht om mensen te huisvesten die financieel te zwak zijn om zelf voor huisvesting te zorgen. Daar vallen daklozen zonder twijfel onder. Maar corporaties moeten ook reguliere huishoudens, die vaak al jaren op de wachtlijst staan, bedienen. 

Het komt er uiteindelijk op neer dat daklozen laag in de pikorde staan.

Lees hier verder.

BronFTM.nl

Dalternative

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: