Je ziel aan Satan verkopen, wat is dat en wat levert het op?

Afgelopen weekend had ik een vriend op bezoek.

Na verloop van tijd zijn we wat drumrifjes gaan proberen op mijn bescheiden drumstel. Hij had mij wat technieken laten zien van Nicko McBrain, de drummer van Iron Maiden. Dat geprobeerd hebbende ben ik ‘s avonds nog eens even naar wat concerten van Iron Maiden gaan kijken op YouTube. Natuurlijk kende ik de band wel, maar als je eens inzoomt kom je vaak tot ontdekkingen die je niet doet als je gewoon een beetje luistert in het voorbij komen van een nummer op de radio. Al vrij snel werd me duidelijk dat Iron Maiden zuiver het satanisme vertolkt. Toen ik besloot om eens de tekst van het openingsnummer van een concert uit 2014 erbij te pakken, was ik extra verrast. Het nummer ‘Moonchild’ vertolkt openlijk de kinderofferrituelen die bij het Satanisme horen. Een klein stukje uit de lyrics moet dat de oplettende lezer wel verduidelijken: “Don’t you dare to save your son, Kill him now and save the young ones, Be the mother of a birth strangled babe, Be the devils own, Lucifer’s my name.” En natuurlijk staan tienduizenden mensen dat mee te zingen. Voor velen zal de conclusie dat hier een kindoffer besproken wordt wellicht vergezocht zijn, maar dan weten die mensen nog te weinig van het Satanisme. Overigens wordt in religie ook gesproken over offers. In het bijbelboek Genesis stelt God Abraham op de proef en vraagt hem zijn oudste zoon te offeren. Abraham luistert hier gewillig naar, tot in het boek beschreven wordt hoe God ingrijpt. Los van de vraag of de bijbel niet een vangnet is en gebaseerd is op veel waarheid, is het opmerkelijk dat dit verzoek in eerste instantie niet als vreemd door Abraham ervaren wordt. Overigens offert de God van de bijbel ook zijn eigen zoon op. Het principe van kindoffers is zuiver Luciferiaans oftewel satanistisch. En denkt u nu niet dat dat iets is van duizenden jaren geleden. Het gebeurt hier en nu in de 21e eeuw. Het offeren van de eerstgeborenen is een wens van de heerser van deze matrix-gevangenis.

Het nummer barst van de Aleister Crowley symboliek. In feite wijken de ideeën van Crowley mijns inziens niet zo veel af van de Talmoed van het joodse volk. Crowley heeft het alleen in een populaire verpakking geplaatst en behapbaar gemaakt voor iedereen. Het satanisme is door hem als het ware mainstream geworden en iedereen die maar wil kan nu in deze nieuwe religie stappen. De grote musici ter aarde waren allemaal Crowley aanhangers. We kunnen met een gerust hart stellen dat iedereen in de muziekindustrie slechts en alleen doorbreken kan als hij/zij, zijn/haar ziel aan de Satan verkocht heeft. Madonna is een typisch voorbeeld van iemand die als een hogepriesteres binnen de Saturnus cult (het satanisme) opereert. Haar optredens barsten van de symboliek. Maar niet alleen Madonna; waar je ook kijkt zie je de satan verering en de illuminatie symbolen. De betiteling van die symboliek met ‘illuminatie’ is eigenlijk niet helemaal correct, want de illuminatie zijn slechts de toplaag van een geheim genootschap binnen de grote Saturnus cult die deze aarde namens de grote architect Lucifer in haar greep houdt. De piramide machtsstructuren bevatten meerdere genootschappen en ridderordes. Uiteindelijk zijn de toplagen daarvan allemaal afstammelingen van de farao-bloedlijnen via de Abraham stamlijnen. Feitelijk zijn zij allemaal dus van Joods of liever gezegd Egyptisch bloed, waarbij die bloedlijnen zuiver gehouden worden via inteelt. Alle wereldleiders; toplagen van de muziek- en filmindustrie; toplagen van religies; toplagen van het bedrijfsleven; toplagen binnen de wetenschap, ruimtevaart and you name it; zijn afstammelingen van de faraobloedlijnen. Zij zijn de hybride mensen die gewone mensen binnen de Saturnus cult inwijden. Mensen die niet afkomstig zijn uit de bloedlijnen kunnen mee profiteren van het Luciferiaanse machtsblok dat ‘de matrix-tent’ runt. Zij kunnen hun ziel aan de duivel verkopen (duivel, zijnde Satan, zijnde de grote architect van deze matrix-bubbel). Toetst u maar eens “sold my soul to the devil” in op YouTube en u krijgt een aardig overzicht.

De reden dat ik spreek over hybride mensen, ligt overigens verscholen in het feit dat de matrix-zeepbel waarin wij leven omkleed is met meerdere lagen. Meerdere dimensionele lagen. Wij worden in de lagere driedimensionale-tijd-en-ruimte-laag gehouden. Er zijn ook “wezens” die een dimensie hoger leven. De hybriden-soort bestuurt de aarde namens de grote architect; namens Lucifer. Uiteindelijk is de matrix-realiteit waarin wij leven echter een zeepbel in het oneindige continuüm van de onverwoestbare schepping. Die zeepbel heeft steeds nieuwe voeding (nieuwe zeep) nodig om de oppervlaktespanning in stand te houden. De zeepbel mag natuurlijk niet exploderen. De zielenenergie die geoogst moet worden van de mens (door de hybride soort), houdt de zeepbel in stand. Buiten de zeepbel is de menselijke ziel echter onderdeel van de oneindige zee; de oneindige scheppende goddelijke kracht. Die God die de grote architect toestond die zeepbel te creëren en zielen binnen de zeepbel te lokken, die kan de zeepbel ook weer in 1x doen verdwijnen. Lucifer, de grote architect van de zeepbel (die ik de Saturnus matrix noem), is de baas over deze zielen-test-zeepbel. Hij heeft de zeepbel gebouwd. Een zeepbel bestaande uit meerdere dimensionele lagen. In sommige lagen bevinden zich bijvoorbeeld de illusie van engelen en demonen. Deze kunnen zich in de driedimensionale laag vertonen aan zielen die een ontwakend bewustzijn hebben, zodat zij in angst of in religieus “besef” gehouden kunnen worden en daarmee afgestemd blijven op de frequentie van het matrix-Wifi-netwerk. Ook heeft Lucifer binnen die lagen van de zeepbel de illusie van hemel en hel gecreëerd. In feite schiep hij de zeepbel naar het beeld van de oneindige zee van goddelijkheid; alleen daarin heeft hij geen exclusieve macht. Daarin is de macht gedeeld met alle vrije zielen. Daarin is iedere ziel een waterdruppel in de goddelijke zee en vormt het collectief van druppels de zee door de onderlinge cohesie. Waarom dan die God (die zee waar we zelf onderdeel van zijn) het Lucifer toestond om de zeepbel te creëren is een goede vraag. En is Lucifer dan ook niet gewoon een onderdeel van die zee? Is Lucifer niet gewoon een deel van de collectieve goddelijke kracht? Dat zou zomaar eens de juiste conclusie kunnen zijn. Zou het kunnen dat de matrix-zeepbel een testcase is voor de ziel, zoals je duister nodig hebt om te weten wat licht is?

Natuurlijk moet ik bekennen dat ik zuiver filosofisch aan het rederneren ben en niet met religieuze teksten op de proppen kan of wil komen om dit te onderbouwen. Ik zou zeker niet voor religieuze teksten kiezen, omdat die teksten juist tot deze matrix-illusie behoren en geschreven zijn omdat wij die hoger dimensionale zeepbel-lagen kunnen ervaren of voelen. De menselijk ziel wordt verleid om binnen die zeepbel-lagenstructuur van de matrix te blijven. Het beste wat we echter kunnen doen is: teruggaan naar de zee die de zeepbel omringt. Misschien is ‘een zeepbel in een zee’ niet zo’n goede allegorie, want de druk zou de zeepbel al snel doen knappen. In dat kader zou een zeepbel in de lucht zoals uit een bellenblaas-potje van kinderen komt een beter vergelijk zijn.

Waarom kaart ik dit alles aan? Dat ligt in het feit dat we overal om ons heen kunnen zien dat het satanisme bestaat. Feitelijk kunnen we de Saturnus cult overal om ons heen waarnemen in symboliek, in films, in muziek, in bedrijfslogo’s en in religieuze symboliek. Dat valt te ontkennen, maar dat is ongeveer te vergelijken met een wandeling door de natuur en het ontkennen dat groen een veel voorkomende kleur in de natuur is. De symboliek wordt ons letterlijk opgedrongen. Je hoeft niet eens zo heel erg goed te kijken. We kunnen dus met een gerust hart stellen dat de Saturnus cult (het satanisme) zich op sleutelposities in de maatschappij genesteld heeft. Zangeres Katy Perry legt in dit filmpje uit hoe zij haar ziel aan de duivel verkocht. Duivel staat dan in de volksmond voor Satan en Satan is feitelijke de grote architect van deze matrix-zeepbel. Het lijkt er dus op dat ‘het verkopen van je ziel’ een stap richting succes is. We hebben het dan wel over succes binnen die zeepbel. Binnen die zeepbel is die grote architect de baas; Lucifer/Satan. Om de zeepbel in stand te houden heeft Lucifer steeds scheppende kracht nodig. De oppervlaktespanning van de (multidimensionale gelaagde) zeepbel moet op niveau blijven. Hiervoor zijn zieloffers nodig. Die offers doen de scheppende kracht van de ziel naar de rand van de bel vloeien en houden de cohesie in stand (in de beeldspraak). Het ultieme offer is het doden van een pasgeboren kind, zo blijkt uit studie van het Satanisme. Maar dat offer zijn mensen blijkbaar bereid te maken. Er komt namelijk nogal wat voor terug. Het geeft rijkdom binnen deze matrix. Het geeft garantie op een onbezorgd leven. Het geeft zelfs garantie op eeuwig leven. Ray Kurzweil en zijn vriendjes zijn dat ondertussen al aan het bouwen via nano-technologie. In 2045 zijn we dan binnen deze matrix onsterfelijk. En of je je ziel nu via de religie of rechtstreeks aan de Saturnus cult uitgeleverd hebt is dan om het even. Je wordt beloond binnen deze zeepbel; binnen deze matrix-illusie; binnen deze testcase.

De grote vraag is natuurlijk of we binnen een illusie gehouden willen worden; of we binnen deze zeepbel gehouden willen worden. Als we toch weten dat onze ziel buiten die matrix onderdeel van God is en dus almachtig en scheppend is, dan willen we toch niet binnen die zeepbel blijven? Het punt is dat onze ziel nog verbonden is met haar origineel buiten de matrix. Het deel wat binnen de matrix is afgedaald, is als het ware via kwantumverstrengeling verbonden met het origineel. Het matrix-WiFi-netwerk houdt onze zender/ontvanger echter buiten dat frequentiegebied, waarbinnen we die kwantumverstrengeling kunnen ervaren. Angst, problemen, ziekte en allerlei andere zaken binnen deze matrix, houden onze pijnappelklier, maar ook ons DNA afgestemd op de matrixfrequentie. Die softwarecode van deze zeepbel-illusie moet ervoor zorgen dat wij de kwantumverstrengeling met onze zielenbron in het goddelijke al – het water / de lucht die de zeepbel overal omringt – vergeten of niet meer ervaren. Verkoop je je ziel aan de Saturnus architect (Satan), dan hoeft jouw ziel niet meer via angst en problemen weggehouden worden van die kwantumverstrengeling; je hebt die dan zelf al vrijwillig opgegeven. Dat maakt de weg vrij voor succes binnen deze matrix-illusie. Dat is wellicht erg verleidelijk, maar vergis je niet; je kiest ervoor om de echte vrijheid buiten die zeepbel op te geven. Het grote probleem voor Satan, Lucifer en al zijn aanbidders binnen deze matrix, is dat zij weten dat de goddelijke kracht die de matrix omringt altijd sterker zal zijn. Zij denken dat als ze maar miljoenen bloedoffers brengen, die zeepwand wel dik genoeg zal blijven om voor altijd dat machtsblok binnen die bel te kunnen ervaren. Maar het moment komt dat die illusie knapt. De zeepbel zal ontploffen. Er ontwaken steeds meer mensen. De echte ontwaking, waarbij mensen hun kwantumverstrengeling met hun ziel buiten de matrix gaan ervaren staat nu te gebeuren. Die kwantumverstrengeling zal de zeepbel zowel van binnen als van buiten doen knappen. Dan zijn we terug bij de scheppende kracht. Dan weten we dat licht beter is dan duister; dat scheppen beter is dan destructie; dan is de ziel volleert en zijn we weer scheppers. Laat uw ziel niet verleiden tot rijkdom en succes binnen deze test-case; ga uw echte zielen-kwantumverstrengeling ervaren en help mee de zeepbel te doen exploderen.

Bron linkvermeldingen: lyricsfreak.comWikipedia.org

Met dank aan onze bron: MartinVrijland.nl

Dalternative.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: